Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Кісіль Марія Михайлівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії

Посада – викладач математичних дисциплін, голова Циклової комісії природничо наукової та математичної підготовки

Науковий ступінь, вчене звання – немає

Електронна пошта – mariia.kisil@itcollege.lviv.ua

Кабінет – 402

Профіль у Google ScholarAcademia.edu, LinkendIn – немає

Профіль у Facebookhttps://www.facebook.com/KisMa.UA/

Наукові інтереси – методики викладання математичних дисциплін, превентивна педагогіка, інноваційні інтерактивні технологій в освіті.

Дисципліни, які викладаю:  вища математика ( частина 1 та частина 3), дискретна математика, теорія ймовірностей ймовірнісні процеси та математична статистика, web-технології та web-дизайн, практикум комп’ютерного діловодства.

Попередній досвід викладання  предметів: математика, алгоритмізація і програмування, засоби комп’ютерних інформаційних систем, обладнання для роботи в офісі та дисципліни «Інформатика за професійним спрямуванням (програмування)».

Публікації:

 • «Сучасні технології організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання з підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей» (електронний збірник тез доповідей науково-методичної конференції Відокремленого структурного підрозділу «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» за адресою https://kpt.sumdu.edu.ua/ також розміщено в інституційному репозитарії Сумського державного університету за адресою https://library.sumdu.edu.ua/, 2021 р.)
 • «Методи ефективної взаємодії учасників дистанційного навчання на платформі classtime» (методичний вісник коледжу, 2021 р.)
 • «Методичні проблеми викладання математики у ЗФПО та ЗВО в умовах дистанційного навчання» (збірник тез доповідей XXIІ Міжвузівської науково-практичній конференції, Технологічний коледж НУ ЛП. 2021 р.)
 • «Як створити сесію та провести тестування на платформі Classtime» (методичний вісник коледжу, 2020 р.)
 • «Методика викладання теми прямі і площини в просторі» (збірник тез доповідей XX Міжвузівської науково-практичній конференції, Технологічний коледж НУ ЛП, 2019 р.)
 • Сеник О.І., Шимків Г.Є., Кісіль М.М. Навчальний посібник «Фігури у просторі» (Львівський коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ, 2017 р.)
 • Гуран І.Й., Кісіль М.М. «Альтернатива Понтрягіна для локально компактних моноїдів зі скороченнями» Вісник Львівського університету (2012 р.)

Крім того маю публікації на сайті vsejsvita.ua (сертифікати розміщені за посиланням https://cutt.ly/I0V3x8b)

Біографія

Дата народження: 23.09.1989 р.

Освіта: 2006 – 2011 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, спеціальність «Математика».

Кваліфікація: магістр математики. Викладач.

Досвід роботи:

2011-2018 рр. – викладач математики, Основ вищої математики, Вищої математики (Львівський коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ ім. ак. В Лазаряна)

З 2018р – до тепер – викладач математичних дисциплін у даному коледжі (до об’єднання – ВСП «Фаховий коледж  інфокомунікацій» НУЛП)

Активно підвищую особистісний та професійний рівень, систематично беручи участь у конференціях різного рівня, вебінарах, тренінгах, проходячи курси підвищення кваліфікації, навчання, стажування на різних освітніх онлайн платформах, зокрема на платформах Classtime, На Урок, Всеосвіта, Академія Цифрового Розвитку, Освіторія, Дія Цифрова освіта, EdEra, EdPro, EdCamp, Prometheus, Cisco, Campster, EPAM, SoftServe, GlobalLogic тощо.

 Нагороди (розміщені за посиланням https://cutt.ly/E0V2QuJ)

 • За активну участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів математики ЗФО Львівської області – грамота ради директорів закладів фахової передвищої освіти Львівської області (2021 р.)
 • За підготовку студентів до участі у конкурсі на здобуття студентської премії ім.В’ячеслава Чорновола за доробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (Студентка стала лауреаткою і отримала вказану премію) – (2021 р.)
 • За якісну організацію та проведення заходів Тижня циклової комісії Математичних, науково-природничих дисциплін (2021 р.)
 • За якісну організацію та технічний супровід студентської науково-пошукової онлайн конференції «Розвиток сучасної науки» (2021 р.)
 • За високий рівень професійної майстерності, сумлінне виконання службових обов’язків, якісну підготовку навчальної документації та належне виховання молоді за результатами роботи 2020-2021 н.р. (2021 р.)
 • За підготовку студента до участі в Студентській науково-пошуковій конференції «Виклики ХХІ століття в царині природничих наук» (2021 р.)
 • За підготовку студентів до участі в Студентській науково-пошуковій онлайн конференції «Розвиток сучасної науки» (2021 р.)
 • За активну участь в організації VIII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з математики – подяка від проекту «На Урок» (2021 р.)
 • За активну участь в організації XI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з математики – подяка від проекту «На Урок» (2021 р.)
 • За підготовку учнів до Всеукраїнського конкурсу «(Не)шкілька математика» від проекту «На Урок» – подяка від проекту «На Урок» (2021 р.)
 • За активну участь, високий рівень професіоналізму, виховання та розвитку творчих здібностей студентів та учнів при проведенні заходів Тижня циклової комісії Математичних та природничо- наукових дисциплін (2019 р.)
 • За вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів – подяка від проекту «Всеосвіта» (2019 р.)
 • За активну участь у підготовці та проведенні ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. у Львівській області – подяка Голови методичного об’єднання викладачів математики (2018 р.)
 • За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у процес виховання студентської молоді, активну життєву позицію, творче ставлення до навчання, ефективне впровадження інноваційних технологій в освітній процес – подяка Львівського коледжу транспортної інфраструктури ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна (2016 р.)

Методичні матеріали

Розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін: вища математика ( частина 1 та частина 3), дискретна математика, теорія ймовірностей ймовірнісні процеси та математична статистика, web-технології та web-дизайн.

Методичні розробки:

 • Методична розробка відкритого заняття «Застосування теорії графів до розв’язування задач», 2021 р.
 • Методична розробка відкритого заняття «Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними», 2018 р.
 • Розробка методичних матеріалів до тем «Многогранники» та «Куля і сфера» з курсу математики, 2017 р.
 • Методична розробка «Методика вивчення комплексних чисел в курсі «Основи вищої математики», 2017 р.
 • Методична розробка «Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи вищої математики» для студентів заочної форми навчання, 2016 р.
 • Методична розробка «Аналітична геометрія в курсі основ вищої математики» 2015 р.
 • Методична розробка «Комплексні числа», 2014 р.
 • Методична розробка «Лінійна алгебра», 2013 р.
 • Методична розробка «Паралельність та перпендикулярність прямих і площин у просторі», 2012 р.
Copy link
Powered by Social Snap