Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Навчально-методичний кабінет

Методична робота – це системна, цілеспрямована колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення фахового та загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності викладачів.

Зміст методичної роботи повинен сприяти впровадженню професійних та педагогічних знань, нових досягнень у сфері навчання та виховання майбутніх фахівців.

 Загальна методична проблема
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий
 коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»:

«Формування інноваційного стилю діяльності викладача
шляхом використання нових інформаційно-комунікаційних технологій
з метою підготовки професійно компетентного фахівця»

 Напрями роботи:

 • Організація і забезпечення діяльності та координація системи методичної роботи в усіх структурних підрозділах коледжу.
 • Спрямування освітньої роботи коледжу на формування у майбутніх фахівців високого професіоналізму, готовності працювати творчо, вдосконалювати свій характер, розвивати світогляд.
 • Модернізація змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження новаторських ідей, інноваційних технологій.
 • Забезпечення підвищення якості організації освітнього процесу в коледжі.
 • Підготовка інструктивно-методичних матеріалів щодо організації освітнього процессу в коледжі.
 • Продовження роботи з удосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.
 • Забезпечення виконання освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів.
 • Створення умов для розвитку спільної творчості викладачів та студентів.
 • Забезпечення впровадження в діяльність педагогів новітніх досягнень та ідей в галузі педагогіки, психології та теорії викладання навчальних дисциплін.
 • Створення умов для підвищення професійного рівня педагогів.
 • Організація позааудиторної діяльності студентів: проведення олімпіад, професійних та предметних конкурсів, участь у наукових студентських конференціях тощо.

Методична робота  спрямована на підвищення професійної вправності педагогів, підтримку інтересів та нововведень викладачів та студентів, вона потребує постійного удосконалення, особливо з точки зору індивідуального підходу до методичних проблем викладача.

 Освітній процес в коледжі забезпечує 92 викладачі, з них 55 викладачів -спеціалісти вищої категорії та в т.ч. 11 осіб з науковим ступенем, з них 1 особа – доктор технік наук, 10 осіб – кандидати технічних наук, 2 особи мають вчене звання доцента. Крім цього, п’ять викладачі навчаються в аспірантурі.

Щороку всі педагогічні працівники коледжу проходять педагогічну активність (курси підвищення кваліфікації, стажування, участь в семінарах, вебінарах, тренінгах, конференціях). Відомості про педактивність внесені в Єдину державну електронну базу освіти. Всі педагогічні працівники зареєстровані в Єдиній атестаційній системі.

Багато викладачів працює над професійним та фаховим зростанням, беручи участь в практичних тренінгах, семінарах та навчаючись на курсах, які проводять сучасні компанії, такі як Softserve, Genesis, Sigma, EPAM, Campster та інші.

Види і типи лекцій та рекомендації до їх проведення