Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Спеціальності та освітньо-професійні програми

Назва спеціальності122 Комп’ютерні науки
Назва освітньо-професійної програмиКомп’ютерні науки
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Форма навчанняДенна
Термін навчання

Вступ на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів) - 4 роки

Вступ на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки

Освітні дисципліни,  що формують кваліфікацію:

 • Системний аналіз
 • Алгоритмізація та програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Прикладне програмування
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Операційні системи та їх обслуговування
 • Організація баз даних та знань
 • WEB-технології та WEB-дизайн
 • Комп’ютерні мережі
 • Тестування програмних систем та комплексів
 • Адміністрування програмних систем і комплексів

Області практичного застосування знань

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Сфери подальшого працевлаштування

 • Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:
 • 2 Адміністратор бази даних, Адміністратор даних
 • 2 Інженер-програміст, Програміст (база даних), Програміст прикладний
 • 312 Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • 3121 Технік-програміст
 • 3121 Технік із системного адміністрування
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • 3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Навчальні плани, рецензії-відгуки.

Назва спеціальності

123 Комп'ютерна інженерія

Назва освітньо-професійної програми

Комп'ютерна інженерія

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Форма навчання

Денна

Термін навчання

Вступ на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів) - 4 роки 

Вступ на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки

Освітні дисципліни,  що формують кваліфікацію:

 • комп'ютерна електроніка
 • архітектура комп'ютерів
 • периферійні пристрої
 • мікроконтролери та їх програмування
 • операційні системи
 • комп'ютерні системи та мережі
 • об'єктно-орієнтоване програмування
 • системне програмування
 • програмування в Інтернет
 • організація баз даних

Області практичного застосування знань

 • комп'ютерні мережі
 • мікропроцесорні системи
 • програмування

Сфери подальшого працевлаштування

 •  IT- компанії 
 • державне управління
 • силові відомства
 • комерційні організації та установи
Назва спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка
Назва освітньо-професійної програми Телекомунікації та комп’ютерні технології
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр
Форма навчання Денна
Термін навчання Вступ на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів) - 4 роки Вступ на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки
Освітні дисципліни,  що формують кваліфікацію:
 • Теорія електрозв'язку
 • Інфокомунікаційні  мережі та системи
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Аналогова та цифрова схемотехніка
 • Напрямні системи електричного та оптичного звязку
 • Комутаційні станції
 • Багатоканальний електрозв'язок
 • Метрологія
 • Алгоритмізація та програмування
 • Програмування  за професійним спрямування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Програмно-апаратні засоби
 • Електроживлення пристроїв та систем
 • Вища математика
 • Фізика, частина 1
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Області практичного застосування знань Технік з обслуговування комп’ютерних мереж, фахівець у галузі інформаційних технологій, передачі та захисту інформації, оператор і монтажник ІТ устаткування.  Сфери подальшого працевлаштування
 •  IT- компанії
 • державне управління
 • силові відомства
 • комерційні організації та установи

Назва спеціальності

172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва освітньо-професійної програми

Інжиніринг та програмування в інфокомунікаціях

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Форма навчання

Денна

Термін навчання

Вступ на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів) - 4 роки 

Вступ на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки

Освітні дисципліни,  що формують кваліфікацію:

 • комп'ютерна електроніка
 • мікропроцесори та мікроконтролери
 • програмно-апаратні засоби інфокомунікацій
 • маршрутизація та комутація інформаційних мереж
 • технології Інтернет речей
 • комп'ютерні мережі
 • технології програмування
 • об'єктно-орієнтоване програмування
 • бази даних
 • web-програмування

Області практичного застосування знань

 • інфокомунікації
 • інженерія
 • програмування

 Сфери подальшого працевлаштування

 • компанії IT-галузі
 • галузь інфокомунікацій та інформаційних технологій
 • державні установи
 • силові струструктури
 • комерційні організації та установи

Назва спеціальності

172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва освітньо-професійної програми

Мережеві технології та інтернет речей

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Форма навчання

Денна

Термін навчання

Вступ на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів) - 4 роки 

Вступ на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки

Освітні дисципліни,  що формують кваліфікацію:

 • основи схемотехніки
 • мікропроцесори та мікроконтролери
 • комп'ютерні мережі
 • мережеві операційні системи
 • системи телекомунікацій
 • апаратні засоби інформатизації
 • системне програмування
 • об'єктно-орієнтоване програмування
 • бази даних
 • програмування в інтернет
 • мультисервісні мережі
 • технології Інтернет речей

Області практичного застосування знань

 • інформаційні мережі
 • програмовані мобільні системи та Інтернет речей
 • програмування

 Сфери подальшого працевлаштування

 • компанії IT-галузі
 • телекомунікаційні компанії
 • компанії, що використовують смарт-технології
 • державне управління
 • силові струструктури
 • бізнес структури

Назва спеціальності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Назва освітньо-професійної програми

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Форма навчання

Денна

Термін навчання

Вступ на основі свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (9 класів) - 3 роки 

Вступ на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки

Освітні дисципліни,  що формують кваліфікацію:

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Етика та психологія ділового спілкування
 • Діловодство: методика та практика
 • Документаційне забезпечення діяльності установи
 • Стилістика ділових документів
 • Інформатика та комп'ютерна техніка 
 • Інформаційне і мережеве забезпечення діяльності установи
 • Прикладні комп’ютерні технології та бази даних
 • Бібліотекознавство
 • Архівознавство
 • Технології макетування інформаційних матеріалів

Області практичного застосування знань

 • Організатор діловодства
 • Документознавець
 • Адміністративний помічник
 • Інспектор з кадрів
 • Технік з обліку
 • Референт
 • Помічник керівника
 • Організаційний секретар
 • Архіваріус та інші.

 Сфери подальшого працевлаштування

 • Державні органи управління, інформаційні агентства та інформаційно-аналітичні служби
 • Центри науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації
 • Державні підприємства, міські та сільські ради, аудиторські фірми, фінансові органи