Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Інші документи

ЗВІТ результати опитування випускників ІТ коледжу Львівської політехніки (2022/2023 н.р.)

ЗВІТ Результати опитування студентів першого року навчання ( 2022/2023 н.р.)

ЗВІТ результати опитування студентів коледжу ( 2022/2023 н.р.)

Самооцінювання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти

Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги

Результати опитування педагогічних та науково-педагогічних працівників ІТ коледжу Львівської політехніки (2022/2023 н.р.)

Результати опитування роботодавців щодо оцінювання якості підготовки фахівців у ІТ коледжі Львівської політехніки 2022/2023 н.р.

Результати опитування випускників ІТ коледжу Львівської політехніки (2022/2023 н.р.)

Результати опитування студентів освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки ІТ коледжу Львівської політехніки ( 2022/2023 н.р.)

Благодійна допомога

Доступність приміщень коледжу для маломобільних студентів

Графік освітнього процесу 2023 рік

Фінансовий звіт за 2022 рік

Кошторис на 2022 рік

Кошторис на 2022 рік. Стипендія

Кошторис на 2023 рік

Кошторис на 2023 рік. Стипендія

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 засідання педагогічної ради коледжу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу на 2023-2024 н.р.

ДОГОВОРИ експлуатації майна ПІДПРИЄМСТ (Листа МОН №1/7501-23 від 25.05.2023 «Про виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України»)

ПРАВИЛА військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення  призовниками,  військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку

Витяг з Кримінального Кодексу України, щодо ухилення від призову на строкову військову службу