Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Результати опитування випускників ІТ коледжу Львівської політехніки (2022/2023 н.р.)

Опитування студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти закладу освіти.

Дане опитування є формою для залучення випускників до участі у системі внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у нашому закладі освіти.

Метою моніторингу було вивчення рівня задоволеності випускників коледжу якістю освітнього процесу.

Опитування щодо оцінювання якості навчальних курсів є одним з важливих інструментів контролю якості викладання, змісту й форми навчальних планів, зокрема тому, що дозволяє виявити проблемні ситуації. В опитуванні прийняли участь 160 випускників.

Отже, зосередимося на змістовному аналізі результатів анкетування.

 Рис. 1 За якою освітньо-професійною програмою ви навчались у коледжі?

Результати аналізу відповідей на питання «За якою освітньо-професійною програмою ви навчались у коледжі?» показали, що найбільше випускників, що пройшли опитування навчались на спеціальності “Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації”, на спеціальності “Обслуговування комп’ютерних систем та мереж” – 19%, “Обслуговування обладнання підприємств зв’язку” та “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  по  14%, “Технічне обслуговування апаратури зв’язку та оргтехніки ” – 9%.

Результати аналізу відповідей на питання «Чи працюєте Ви за фахом?» показали, що більшість студентів працюють за отриманим в коледжі фахом, зокрема це  68%, ще 32% вибрали варіант відповіді “інше” та дали наступні відповіді:

 • працюю не за фахом;
 • ще навчаюсь;
 • не працюю, але є в планах;
 • здобуваю вищу освіту тощо.

Рис. 2 Чи працюєте Ви за фахом?

За результатами аналізу відповіді на питання «Скільки часу Ви витратили на пошук роботи?» 50% респондентів вказали що довготривалий час є в пошуці місця праці, 31% опитаних випускників працевлаштувалися  протягом 1-3 місяців і 19% перебували у пошуку роботи протягом 4-6 місяців.

Рис. 3 Скільки часу Ви витратили на пошук роботи?

Більшість здобувачів освіти вказали, що 52% отримують достойну платню за свою роботу; рівень оплати праці міг би бути краще (17%), а ще 17% – отримують низьку платню і їм не вистачає на власні потреби.

Рис. 4 Чи достатній на сьогодні рівень оплати Вашої праці як фахівця?

Більша частина опитуваних (81%) задоволені рівнем освітніх послуг у

коледжі; 13% – вказали, що частково задоволені, а 6% – незадоволені наданими освітніми послугами.

Рис. 5 Чи задоволені Ви рівнем  отриманих освітніх послуг в коледжі?

Більша частина опитуваних (80%) задоволені рівнем педагогічних

працівників у коледжі; 13% – вказали, що частково задоволені, а 7% – незадоволені рівнем педагогічних працівників.

Рис. 6 Чи достатнім був рівень педагогічних працівників, які у Вас викладали?

 Більшість здобувачів освіти (81%) вважають що рівень практичної

підготовки був достатнім, 13%  респондентам важко відповісти на поставлене запитання, 6%   вказали, що практичної підготовки було недостатньо.

Рис. 7 Чи достатній рівень практичної підготовки  за отриманою

спеціальністю?

 За результатами аналізу відповіді на питання «Чи потрібно було після закінчення коледжу на робочому місці здобувати нові знання, формувати вміння і навички та інші компетентності?»: 56%  вказали “так”, 32% – “ні”, 12% респондентів вибрали варіант “інше”, вказавши :

 • знання постійно потрібно вдосконалювати;
 • не працюю.

Рис. 8 Чи потрібно було  після закінчення коледжу на робочому  місці здобувати  нові знання, формувати вміння і навички та інші компетентності?

 Більшість здобувачів освіти (87%) рекомендують наш коледж для здобуття освіти, 7%  відповіли “ні”, 6%  респондентам важко відповісти на поставлене запитання.

Рис.9 Чи рекомендували б Ви ІТ коледж Львівської політехніки для здобуття освіти за Вашою спеціальністю? 

Більшість здобувачів освіти (64%) вважають, що не потрібно вносити

ніяких змін і доповнень у зміст освітньо-професійних програм програм, 19% рекомендують попрацювати над покращенням освітніх програм і 17% вважають, що необхідно частково внести зміни у зміст освітньо-професійної програми.

Рис.10 Чи порадили  б  Ви внести зміни і доповнення у зміст освітньої програми?

Опрацювавши відповіді на запитання: «Які зміни, на Вашу думку, необхідно внести в освітню програму, за якою Ви навчалися, для покращення якості підготовки фахівців?» нижче навели найбільш показові та водночас типові коментарі з пропозиціями (орфографію збережено):

 • Все добре
 • Немає
 • Все чудово
 • На мою думку потрібно внести більше практичних навичок
 • Більше практичних занять в плані розгляду життєвих ситуацій, які

вирішуються на роботі фахівцями

 • Потрібно глибше вивчати комп’ютерні програми
 • Освітня програма в коледжі на вищому рівні, головне хотіння студентів навчатись!
 • Варто підвищити дисциплінарність при навчанні, та більше заохочувати до навчання!
 • Все було дуже добре
 • Все чудово, дякую за професіоналізм викладачів
 • Здійснювати одразу ж під час навчання реалізацію отриманих освітніх

знань (за спеціальністю)

 • Більше практичних завдань, не одну теорію
 • Не треба змін
 • Вилучити непотрібні предмети, і вивчати лише те що потрібно
 • Осучаснити матеріали для практичних занять
 • Не потрібно вносити зміни, все чудово

Опрацювавши відповіді на запитання «Ваші зауваження, побажання,

пропозиції» нижче навели найбільш показові та водночас типові коментарі з

пропозиціями (орфографію збережено):

 • Немає
 • Бажаю більшого розвитку в комп’ютерній сфері
 • Трішки більше прикладати зусиль для подання певного матеріалу, щоб
 • Заохочувати студентів до певної спеціальності
 • Зауважень немає. Я задоволена, що обрала саме цей коледж для

здобуття освіти

 • Побажання: мати багато чудових студентів та майбутніх кваліфікованих

працівників

 • Більше практичних занять, менше теорії
 • Рекомендую всім наш коледж!
 • Бажаю успіхів
 • Зауважень немає, чудовий коледж, хороші викладачі, незабутні

студентські роки!

 • Всім миру!
 • Більше заохочувати студентів вступати в Ваш коледж!
 • Дякую за здобуті знання,формування характеру і підтримку!Пишаюся!
 • Коледж, дав усе що я очікував. Якщо ти хочеш вчитися, то це дуже

хороший коледж для здобуття освіти

 • Все сподобалось

Дані проведеного аналізу дозволяють зробити ряд висновків щодо стану освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»» та його покращення. Більшість випускників, які брали участь в опитуванні, задоволені рівнем освітніх послуг отриманих в коледжі та відмітили достатній рівень підготовки педагогічних працівників нашого навчального закладу. Хоча більшість випускників відзначили, що рівень практичної підготовки за отриманою спеціальністю був достатній, та все ж респонденти вважають його недостатнім. Щодо практики за спеціальністю, випускники виявили побажання збільшення час проходження практик. Приємно вразило те, що 87% респондентів вказали, що рекомендують Відокремлений структурний  підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» для здобуття освіти, також у розгорнутих відповідях було висловлено чимало подяки та побажань від випускників. Наявність змістовних відповідей на відкриті питання є додатковим підтвердженням того, що в опитуванні взяли участь ті, хто мав чітко окреслену думку, позитивну чи  негативну, й що більше, прагнув донести її до адміністрації шляхом відкритих відповідей.

Опитування випускників, як частина діяльності Ради з якості освітньої

діяльності, дає об’єктивний матеріал для вдосконалення навчального процесу, соціальних навичок і умінь та покращення управлінських процесів у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Copy link
Powered by Social Snap