Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

ЗВІТ Результати опитування студентів першого року навчання ( 2022/2023 н.р.)

Опитування першокурсників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти закладу освіти.

Дане опитування є формою для залучення першокурсників до участі у системі

внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у коледжі. Метою моніторингу було вивчення рівня адаптації першокурсників до освітнього процесу, які проходять в коледжі.

Опитування щодо вивчення мотивів вступу до закладу освіти та адаптації студентів нового набору є одним з важливих інструментів організації освітнього процесу, профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії під час вступної кампанії, контролю якості викладання, що дозволяє виявити проблемні ситуації. В опитуванні прийняли участь 252 студенти-першокурсники.

 Отже, зосередимося на змістовному аналізі результатів анкетування.

Рис. 1.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Що вплинуло на Ваш вибір закладу освіти?»

Результати аналізу відповідей на питання «Що вплинуло на Ваш вибір закладу освіти?»  показали, що найбільше першокурсників, які прийняли участь в опитуванні ознайомилися з інформацією про коледж на сайті та в соціальних мережах (43%). Скористалися порадою  друзів або знайомих – 33 %. 6% респондентів прийшли на День відкритих дверей (екскурсії по навчальному закладі для майбутніх абітурієнтів) та самостійно звернулися в приймальну комісію під час вступної кампанії, де працівники коледжу переконали  обрати саме наш заклад освіти. 1% опитаних студентів дізналися про коледж після виступу викладачів, які приходили в школу та скористалися рекламним повідомленням.

Рис. 2.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Вкажіть особисті мотиви вибору професії»

Результати аналізу відповідей на питання «Вкажіть особисті мотиви вибору професії»  показали, що найбільше першокурсників, які приймали участь в опитуванні обрали свою майбутню професію для того, щоб стати кваліфікованим спеціалістом (45%), мати можливість згодом влаштуватися на добре оплачуване місце – 44%, мати можливість продовжити навчання – 9%, інші плани на майбутнє – 2%.

Рис. 3.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Які стосунки склалися у Вашій групі?»

Результати аналізу відповідей на питання «Які стосунки склалися у Вашій групі?»  показали, що найбільше студентів нового набору  стверджують, що із своїми одногрупниками склалися доброзичливі відносини (97%). І тільки 2% студентів нового набору кожен сам по собі.

Рис. 4. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Що для Вас було найважчим на початковому етапі навчання?»

Результати аналізу відповідей на питання «Що для Вас було найважчим на початковому етапі навчання?»  показали, що найбільше для студентів-першокурсників було звикнути до підвищених умов навчання (50%), до нових умов життя – 20%, не було труднощів – 17%, увійти в колектив – 13%.

Рис. 5. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи відчуваєте Ви допомогу класного керівника групи?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи відчуваєте Ви допомогу класного керівника групи?»  показали, що найбільшу допомогу в адаптації першокурсникам до освітнього процесу в коледжі надає класний керівник  навчальної групи. 8% опитаних студентів відчувають часткову допомогу наставника групи. Взагалі не відчувають допомоги  класного керівника  – 1%  студентів.

Рис. 6. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи цікавить Вас:»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи цікавить Вас:»  показали, що найбільшу зацікавленість у першокурсників виявили заняття у гуртках, спортивних секціях (64%),  приймати участь в студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах зголосилися студенти 27%, потребують консультації психолога  9% опитаних студентів першого року навчання.

Рис. 7. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Як Ви вважаєте, чи повинні викладачі відвідувати студентів в гуртожитку?»

Результати аналізу відповідей на питання «Як Ви вважаєте, чи повинні викладачі відвідувати студентів в гуртожитку?»  показали, що більша кількість опитаних студентів не проживає у гуртожитку і відповідно їм байдуже чи повинні викладачі відвідувати гуртожиток чи ні (65%). 26% опитаних першокурсників виступили проти того, щоб викладачі відвідували гуртожиток. І тільки 9% опитаних погоджуються з тим, що періодично викладачі зможуть відвідувати їх у гуртожитку, цікавитися їхнім побутом, підготовкою до занять.

Рис. 8. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Хто допомагає Вам долати проблеми, що виникають під час навчання?»

Результати аналізу відповідей на питання «Хто допомагає Вам долати проблеми, що виникають під час навчання?»  показали, що найбільшу допомогу студентам  долати труднощі у навчанні надають одногрупники та друзі (41%), батьки – 27%, класний керівник навчальної групи – 19%, викладачі – 13%.

Рис. 9. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи задовільняє Вас графік роботи бібліотеки?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи задовільняє Вас графік роботи бібліотеки?»  показали, що 76% опитаних студентів-першокурсників  задоволені роботою бібліотеки. Частково задоволені – 23%. І тільки 1% студентів не задоволені організацією роботи бібліотеки.

Рис. 10. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Які якості викладачів Ви найбільше цінуєте?»

Результати аналізу відповідей на питання «Які якості викладачів Ви найбільше цінуєте?»  показали, що найбільше, що цінять студенти нового набору у викладачах, це – почуття гумору (32%), доброзичливість – 12%, взаєморозуміння – 10%, професіоналізм – 9%, справедливість та комунікабельність – по 8%,  доброчесність та підтримка – по 7%, обізнаність – 4%, вимогливість – 3%.

Рис. 11. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Ваші побажання до викладачів:»

Результати аналізу відповідей на питання «Ваші побажання до викладачів:»  свідчать про те, що найбільше чого прагнуть учасники освітнього процесу це – розуміти труднощі, з якими стикаються першокурсники (18%), не бути дуже суворими – 17%, доступніше викладати навчальний матеріал – 16%. 13%  опитаних студентів побажали викладачам виявляти толерантність та доброзичливість, поважати думку студентів та справедливо оцінювати результати навчання. Застосовувати у своїй роботі індивідуальний підхід до студентів порекомендували викладачам 10% опитаних студентів.

Рис. 12. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи знаєте Ви, що означає термін «Академічна доброчесність?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи знаєте Ви, що означає термін «Академічна доброчесність?»  показали, що 50% опитаних респондентів ознайомлені із поняттям «Академічної доброчесності», частково обізнані – 28%, не володіють розумінням терміну – 22%.

 

Дані проведеного аналізу дозволяють зробити ряд висновків щодо вивчення мотивів вступу до коледжу та  адаптації студентів нового набору до  освітнього процесу ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Більшість першокурсників, які брали участь в опитуванні, успішно пройшли адаптацію до нових умов навчання, задоволені рівнем освітніх послуг, які надаються в коледжі.

Більшість студентів нового набору обрали саме наш коледж для здобуття майбутньої  професії скориставшись інформацією, яка розміщена на офіційному веб-ресурсі та в соціальних мережах. Наявність змістовних відповідей на відкриті питання є додатковим підтвердженням того, що в опитуванні взяли участь ті, хто мав чітко окреслену думку, позитивну чи негативну, й що більше, прагнув донести її до адміністрації шляхом відкритих відповідей.

Опитування студентів першого року навчання, як частина діяльності Ради з якості освітньої діяльності, дає об’єктивний матеріал для вдосконалення освітнього процесу, соціальних навичок і умінь та покращення управлінських процесів у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Copy link
Powered by Social Snap