Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

ЗВІТ результати опитування студентів коледжу ( 2022/2023 н.р.)

Опитування студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти закладу освіти.Дане опитування є формою для залучення учасників освітнього процесу закладу освіти  до участі у системі внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у коледжі. Метою моніторингу було вивчення рівня оцінки студентами коледжу якості освітнього процесу, академічної доброчинності, щодо протидії корупції тощо.Опитування щодо оцінювання якості здобуття знань із навчальних дисциплін, мікроклімату в закладі освіти є одним з важливих інструментів контролю якості викладання, змісту й форми навчальних планів, дотримання доброчесності, компетентності  учасників освітнього процесу зокрема тому, що дозволяє виявити проблемні ситуації. В опитуванні прийняли  участь 875 студентів ІІ-ІV курсів.   Отже, зосередимося на змістовному аналізі результатів анкетування. Насамперед проаналізуємо опитування студентів щодо оцінювання організації та якості освітнього процесу та дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності.

Рис. 1.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи вважаєте Ви, що ВСП «Фаховий коледж ІТ  НУ «Львівська політехніка» надає якісну освіту?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи вважаєте Ви, що ВСП «Фаховий коледж ІТ  НУ «Львівська політехніка» надає якісну освіту?»  показали, що 91% опитаних студентів погоджуються із тим, що викладачами коледжу надається якісна освіта. Не змогли надати відповідь на дане запитання – 5% респондентів. Частково надають та взагалі не надають якісну освіту в закладі освіти вважають – по 2% опитаних студентів. 


Рис. 2.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи потрібні, на Вашу думку, вибіркові дисципліни?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи потрібні, на Вашу думку, вибіркові дисципліни?»  показали, що більшість опитаних студентів вважають, що потрібно в коледжі потрібно викладати вибіркові дисципліни  (94%), не змогли надати відповідь на дане запитання – 4%, не погоджуються із викладанням таких дисциплін – 2%.

Рис. 3.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Що для Вас є найважчим при виконанні самостійного або індивідуального завдання?»Результати аналізу відповідей на питання «Що для Вас є найважчим при виконанні самостійного або індивідуального завдання?»  показали, що найбільша кількість студентів стверджують, що не розуміють, коли та які саме завдання треба виконувати (40%), не мають постійного доступу до комп’ютера або мережі Інтернет, враховуючи що в країні військовий стан у зв’язку із повномаштабним вторгненням Росії в Україну – 37%, не розуміють, де саме знайти потрібні завдання – 11%, не розуміють, коли та які саме завдання треба виконувати і завдання є надмірно складними – по 2% опитаних студентів.

Рис. 4. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Перевірка відвідування занять з боку викладача, куратора та завідуючого відділення мотивує Вас відвідувати заняття?»Результати аналізу відповідей на питання «Перевірка відвідування занять з боку викладача, куратора та завідуючого відділення мотивує Вас відвідувати заняття?»  показали, що скоріше за все із перевіркою відвідування занять погоджуються – 61%, 17% опитаних студентів погоджуються повністю, скоріше ні – 14%, не погоджуються категорично – 8%.

Рис. 5. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Що, на Ваш погляд, треба змінити в організації освітнього процесу коледжу?»Результати аналізу відповідей на питання «Що, на Ваш погляд, треба змінити в організації освітнього процесу коледжу?»  показали, що 67 % респондентів все влаштовує в організації освітнього процесу коледжу, 23% опитаних студентів пропонують використовувати сучасні наукові досягнення та технології. 10% опитаних студентів вважають, що необхідно повністю змінити викладання навчальних дисциплін в коледжі.

Рис. 6. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи є, на вашу думку, методи викладання і навчання в коледжі ефективними?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи є, на вашу думку, методи викладання і навчання в коледжі ефективними?»  показали, що 74 % із опитаних студентів вважають, що скоріш за все методи викладання і навчання в коледжі є ефективними, 11% студентів повністю погоджуються із ефективними методами  викладання дисциплін в коледжі, не погоджуються – 9%, і скоріше ні – 6% респондентів.

Рис. 7. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи доступні Вам підручники, посібники, конспекти лекцій  тощо?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи доступні Вам підручники, посібники, конспекти лекцій  тощо?»  показали, що більшій кількості опитаних студентів доступні підручники, посібники, конспекти лекцій тощо  (80%). 11% опитаних студентів частково задоволені доступом до навчальних посібників.  Повністю не мають доступу до навчальних матеріалів викладання дисциплін – 9% опитаних студентів.

Рис. 8. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи задоволені Ви якістю освітніх послуг, які надає ВСП «Фаховий коледж ІТ НУ «Львівська політехніка?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи задоволені Ви якістю освітніх послуг, які надає ВСП «Фаховий коледж ІТ НУ «Львівська політехніка?»  показали, що в більшій мірі задоволені(34%), не задоволені – 28%, задоволені повністю  – 26%, не в повній мірі задоволені – 12%.

Рис. 9. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи задоволені Ви рівнем освітньої та організаційної підтримки в коледжі?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи задоволені Ви рівнем освітньої та організаційної підтримки в коледжі?»  показали, що 41% опитаних студентів коледжу  в більшій мірі задоволені рівнем освітньої та організаційної підтримки в коледжі. Не в повній мірі задоволені – 22%, не задоволені – 20% і задоволені повністю – 17% респондентів.

Рис. 10. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи задоволені Ви рівнем соціальної підтримки в коледжі?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи задоволені Ви рівнем соціальної підтримки в коледжі?»  показали, що найбільше, що 54% студентів в більшій мірі задоволені рівнем соціальної підтримки в коледжі, задоволені повністю – 27%, не в повній мірі задоволені – 11%, не задоволені повністю – 8%.

Рис. 11. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи відомо Вам, що в коледжі впроваджується політика академічної доброчесності?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи відомо Вам, що в коледжі впроваджується політика академічної доброчесності?»  свідчать про те, що 79% опитаних студентів вважають, що в коледжі впроваджується політика академічної доброчесності, не змогли надати відповідь – 17%, не погоджуються – 4% респондентів.

Рис. 12. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи ознайомлені Ви з документом, який популяризує політику і процедури академічної доброчесності в коледжі?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи ознайомлені Ви з документом, який популяризує політику і процедури академічної доброчесності в коледжі?»  показали, що 23% опитаних респондентів ознайомлені із документом, який популяризує політику і процедуру академічної доброчесності в коледжі, частково обізнані – 25%, не ознайомлені з документом – 52%.

Рис. 13. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Яким чином в коледжі популяризується академічна доброчесність?»Результати аналізу відповідей на питання «Яким чином в коледжі популяризується академічна доброчесність?»  показали, що проводяться роз’яснювальні бесіди викладачів із здобувачами освіти (82%),  проводяться заходи з питань інформаційної діяльності при написанні наукових та навчальних робіт – 17%, і тільки 1% студентів особисто ознайомлені з Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу на сайті коледжу.

Рис. 14. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності?»  показали, що 74% опитаних студентів дотримуються принципів академічної доброчесності, не дотримуються – 15%, важко віздповісти – 7%, частково дотримуються – 4%.

Рис. 15. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи відома Вам сутність поняття «плагіат» та можливі ризики, які з ним пов’язані?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи відома Вам сутність поняття «плагіат» та можливі ризики, які з ним пов’язані?»  показали, що 81% опитаних студентів ознайомлені із поняттям терміну «плагіат» та можливі ризики, які з ним пов’язані, не ознайомлені – 19% респондентів.

Рис. 16. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи відомо Вам про використання програмного забезпечення для автоматичного  виявлення плагіату у студентських роботах?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи відомо Вам про використання програмного забезпечення для автоматичного  виявлення плагіату у студентських роботах?»  показали, що 73% опитаних студентів ознайомлені із використанням програмного забезпечення для автоматичного виявлення плагіату у студентських роботах, не ознайомлені – 27%.

Рис. 17. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи приймаються в коледжі заходи проти студентів, в роботах яких виявлено  елементи плагіату?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи приймаються в коледжі заходи проти студентів, в роботах яких виявлено  елементи плагіату?»  показали, що в коледжі приймаються заходи проти студентів, в роботах яких виявлено елементи плагіату (80%). Відповіді 20% опитаних студентів інформують про те, що такі заходи в коледжі не проводяться.

Рис. 18. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Виберіть процедури, які Ви особисто використовуєте у процесі написання робіт»Результати аналізу відповідей на питання «Виберіть процедури, які Ви особисто використовуєте у процесі написання робіт»  показали, що в окремих випадках студенти опрацьовують доступні матеріали, їх аналізують, цитують із зазначенням джерел (73%), використовують чужі тексти дослівно, але посилаються на джерело та частково здійснюють переклад тексту з іноземної мови на українську без зазначення джерела – 12%, копіюють текст з Інтернету та використовують як власний без посилань на джерела – 7%, перефразовують чужий текст власними словами без посилань на джерела – 5%, частково або повністю подають чужі тексти як власні без зазначення авторства – 3% респондентів.

 

Рис. 19. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи зможе, на Вашу думку, застосування програмного забезпечення суттєво  знизити відсоток плагіату у студентських роботах?»Результати аналізу відповідей на питання «Чи зможе, на Вашу думку, застосування програмного забезпечення суттєво  знизити відсоток плагіату у студентських роботах?»  показали, що 88% студентів вважають, що застосування програмного забезпечення суттєво знизить відсоток плагіату у студентських роботах, і тільки 12% респондентів не погоджуються із даною думкою.Проаналізуємо опитування щодо компетенції та обізнаності протидії корупції студентів  коледжу.

Рис. 20. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Корупція – це…»Результати аналізу відповідей на питання «Корупція – це…»  показали, що 100% студентів вважають, що корупція – це, коли особа одержує неправомірну (нечесну) вигоду від наданих їй службових повноважень та можливостей.

Рис. 21. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Кумівство (міжнародний термін – непотизм) – це»Результати аналізу відповідей на питання «Кумівство (міжнародний термін – непотизм) – це»  показали, що більшість студентів вважають, що корупція – це коли при виконанні своїх службових повноважень особа надає переваги/блага або наймає на роботу своїх друзів, знайомих (55%), 35% респондентів вважають, що це сплата фіксованої суми, певного відсотка від контракту або будь-якої іншої послуги. Якщо проаналізувати компетентність студентів щодо прийняття рішень Верховною радою, то кумівство це – нечесне голосування (10%).

Рис. 22. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Хабарництво – це»Результати аналізу відповідей на питання «Хабарництво  – це»  показали, що більшість студентів вважають, що хабарництво – це будь-яка спроба індивідів чи груп інтересів вплинути на рішення/ініціативи (49%), виникнення несправедливих великих поступок під час укладання угод, призначення родичів, друзів на важливі посади в системі державного управління, пільгової купівлі власності, доступу до твердих валют тощо – 48%. 3% респондентів вважають, що хабарництво – це сплата фіксованої суми, певного відсотка від контракту або будь-якої іншої послуги за виконання якої сплачуються кошти.

Рис. 23. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Лобіювання – це»Результати аналізу відповідей на питання «Лобіювання  – це»  показали, що більшість студентів вважають, що лобіювання – це термін, запропонований Світовим банком для його позначення впливу приватних інтересів через закони й політику держави (58%), сплата фіксованої суми, певного відсотка від контракту або будь-якої іншої послуги, за виконання якої сплачуються  кошти державному посадовцю – 41%. 1% респондентів вважають, що лобіювання – це будь-яка спроба індивідів чи груп інтересів вплинути на урядові рішення/законодавчі інтересам.

Рис. 24. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Шахрайство – це»Результати аналізу відповідей на питання «Шахрайство  – це»  показали, що більшість студентів вважають, що шахрайство – це поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної або юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони, яка охоплює і хабарництво і розтрату (49%), умисне незаконне привласнення певним способом чужого майна на  свою користь або користь інших осіб із корисливих мотивів з використанням посадового становища – 45%. 6% респондентів вважають, що шахрайство – це термін, запропонований Світовим банком для його позначення впливу  приватних інтересів через закони й політику на державу.

Рис. 25. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Розтрата – це»Результати аналізу відповідей на питання «Розтрата  – це»  показали, що більшість студентів вважають, що розтрата – це поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної або юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони, яка охоплює і хабарництво і розтрату (75%), ситуація, коли посадовець використовує державну установу систематично для того, щоб убезпечити та розширити власні приватні бізнес-інтереси – 15%. 10% респондентів вважають, що розтрата – це умисне незаконне привласнення певним способом чужого майна на свою користь або інших осіб із корисливих мотивів з використанням посадового становища.

Рис. 26. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Національне антикорупційне бюро України»Результати аналізу відповідей на питання «Національне антикорупційне бюро України – »  показали, що більшість студентів вважають, що Національне антикорупційне бюро України  це –  це консультативно-дорадчий орган при Президентові України, який надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної політики України (69%), є державним правоохоронним органом, який виявляє, припиняє, розслідує і розкриває корупційні правопорушення і запобігає вчиненню нових – 17%, забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики, формує правила попередження корупції і підвищення прозорості публічного сектору –  14%. 

Рис. 27. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Національне агентство з питань запобігання корупції  »Результати аналізу відповідей на питання «Національне агентство з питань запобігання корупції  »  показали, що більшість студентів вважають, що Національне агентство з питань запобігання корупції це –  центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики, формує правила попередження корупції і підвищення прозорості публічного сектору (43%), є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, який надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної політики України – 38%, є державним правоохоронним органом, який виявляє, припиняє, розслідує і розкриває корупційні правопорушення і запобігає вчиненню нових –  19%.  Дані проведеного аналізу дозволяють зробити ряд висновків щодо стануосвітнього процесу ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національногоуніверситету «Львівська політехніка» та його покращення. Більшість студентів, які брали участь в опитуванні, задоволені рівнем освітніх послуг отриманих в коледжі та відмітили достатній рівень підготовки педагогічних працівників нашого закладу освіти. Крім цього заслуговує уваги і те, що в коледжі серед працівників та студентської молоді склалися доброзичливі відносини, спостерігається належний мікроклімат в колективі. Учасники освітнього процесу обізнані із поняттям академічної доброчесності, адже саме викладачі, класні керівники, завідувачі відділення інформують студентів про принципи академічної доброчесності, ознайомлюють їх із сучасним програмним забезпеченням для автоматичного визначення плагіату у студентських роботах. Крім цього, студенти старших курсів компетентні у питаннях, пов’язаних із питанням протидії корупції, яке проводиться державними установами на рівні країни в цілому, а також заходами протидії корупції в нашому закладі освіти.Наявність змістовних відповідей на відкриті питання є додатковим підтвердженням того, що в опитуванні взяли участь ті, хто мав чітко окреслену думку, позитивну чи негативну, й що більше, прагнув донести її до адміністрації шляхом відкритих відповідей.Опитування студентів коледжу, як частина діяльності Ради з якості освітньої діяльності, дає об’єктивний матеріал для вдосконалення освітнього процесу, соціальних навичок і умінь та покращення управлінських процесів у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 

Copy link
Powered by Social Snap