Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія комп’ютерних систем і мереж

Циклова комісія комп’ютерних систем і мереж працює над підготовкою фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій.

Основні напрямки роботи ЦК:

  • Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом стажування, відвідування семінарів, курсів тощо для вдосконалення практичних навичок використання сучасних прогресивних технологій;
  • Використовувати на заняттях сучасні мультимедійні технології навчання;
  • Регулярно ознайомлюватися з навчальною, методичною та науковою літературою і використовувати їх у навчальному процесі;
  • Удосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання, методичну майстерність викладачів, надавати методичну допомогу молодим співробітникам;
  • Розвивати взаємодію викладача та студентів, опрацьовувати нові форми і методи пізнавальної діяльності;
  • Допомагати студентам акумулювати основні знання для проходження співбесіди в ІТ компаніях.

Викладацький склад циклової комісії: