Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Кащук Валерій Дмитрович

Посада: зав. лабораторії.

valerii.kashchuk@itcollege.lviv.ua

Освіта вища. Національний університет «Львівська політехніка» в 2007 р. за спеціальністю “Технології та засоби телекомунiкацiй”, кваліфікації “Магістр в галузі електроніки та телекомунікацій”.

Освітня кваліфікація: спеціаліст першої категорії.

Викладає дисципліни: Навчальна практика за професійним спрямуванням, Навчальна практика для отримання робочої професії.

Педагогічний стаж – 9 років.

Публікації:
1. Пелещак Б., Охремчук Н., Юнак О., Кащук В. Використання веб-сервісів для хостингу проектів ( систем контролю версій) та їх спільної розробки як засобів інтерактивного навчання методом проектів. // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХV Всеукраїнської наук.- практ. інтернет-конф.,16-17 верес. 2016 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.25. С.147-150.
2. Кащук В., Бірюльов К., Кужій Л., Падус О. Автоматизація бібліотечних процесів у Львівському коледжі Державного універ-ситету телекомунікацій // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали X Міжнародної наук.- практ. інтернет-конф., 16-17 січня 2016р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.10. С.337-341.
3. Мурін О., Максимович П., Кащук В. Інформаційно – методичний супровід акредитації освітніх систем // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 20 липня 2016 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.4. С.133-139.
4. Мурін О., Максимович П., Кащук В. Стратегія ресурсів глобальних інформаційних мереж // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку:матеріали ХХІV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 червня 2016р.: зб.наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.24. С.82-85.
5. Маніта В.І., Кащук В. Д. Комп’ютеризація – засіб іннова-ційності навчального процесу // Європейський вимір відкритої освіти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. , 28 квіт. 2016р. Київ, 2016. 10 с.
6. Кащук В. Д. Роздуми щодо класифікації та застосування методів інтерактивного навчання // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф., 25- 26 квітня 2018 р. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. Т.1. С.151-155 .
7. Кащук В. Д., Маніта В.І. Технолого-методичний формат інтерактивності пізнавального процесу // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наук.- практ. інтернет-конф., 31 трав. 2019 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип.47. С.240-245.
8. Ковтик І.М,, Кащук В.Д., Селемонавічус А.А. Комп’ютерно орієнтовані засоби планування діяльності // Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства. : матеріали Міжнародної наук.-техн. конф., 17 груд. 2019.: зб. наук. праць. Київ, 2019. С.35-37.
9. Маніта В.І., Кащук В. Д., Мельник М. Роздуми щодо вимог, алгоритму й тенденцій сучасного освітнього процесу // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку:матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 18 верес. 2019 р.: зб.наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.53. С.84-88.
10. Маніта В., Маніта О., Кащук В. Технологічні аспекти інформатизації навчального процесу у коледжі // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наук.- практ. інтернет-конф., 3 -4 черв. 2016 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.14. С.294-301.
11. Мурін О., Максимович П., Кащук В. Системне дослідження емпіричних розподілів статистик кореляційного аналізу // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали XXV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 2 грудня 2019 р.:зб. наук. праць. Переяслав, 2019. Вип.25. С.194-197.
12. Маніта В. І., Мурін О.С., Кащук В.Д. Основні сегменти інформаційного забезпечення освітнього процесу // Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства. : матеріали Міжнародної наук.-техн. конф., 17 груд. 2019. зб. наук. праць. Київ, 2019. С.85-88.
13. Маніта В. І., Томків Р.В., Кащук В.Д. Змістовно-просторові сегменти впровадження інформаційних технологій в освітній процес// Сучасний рух науки : матеріали ІX Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 грудня 2019 р.:зб. наук. праць. Дніпро, 2019. Т.2. С.420-429.
14. Кащук В., Юнак О., Юнак О. Створення TON сайту на базі додатку TON SITES децентралізованої мережі TELEGRAM OPEN NETWORK // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет- конф., 31 березня 2020р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип.57. С.308 – 311.

Copy link
Powered by Social Snap