Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Наша історія

       1945 рік Зруйнована  війною Західна Україна. Її центр – місто Львів. Уряд приймає низку заходів з відбудови і розвитку народного господарства. Величезна увага приділяється відновленню галузі зв’язку, від якої залежить ефективність функціонування народного господарства, а для цього потрібні висококваліфіковані кадри.

Для вирішення цієї проблеми Управління навчальними закладами Радянського Союзу приймає рішення про створення технікуму зв’язку у Львові і 10 квітня 1945 року призначає відповідальним Сорокіна Петра Івановича.

27 травня 1945 року Уряд  видає розпорядження № 8024 про організацію Львівського електротехнікуму зв’язку. Власне з цієї дати і розпочинається історія нашого навчального закладу.

Першим директором стає Якунін Петро Несторович.

Під навчальний корпус виділяються приміщення у центрі Львова по вул. Січових Стрільців, 7, а під гуртожиток будівля на вул. Ярослава Мудрого, 12.

Якунін П.Н. очолює  педагогічний колектив Львівського електротехнікуму зв’язку  до лютого 1946 року. У той час педагогічний колектив навчального закладу нараховує 12 викладачів.

З 1946 по 1952 рік  технікум очолює Індейкін Семен Андрійович.

Перший набір Львівського електротехнікуму зв’язку складався із 111 студентів, котрі навчались у п’яти групах за спеціальностями: «Міжміський телефонний зв’язок» та «Радіофікація».

Перший випуск спеціалістів технікуму відбувся в 1948 році.

З 1952 по 1973 рік колективом технікуму керує Фатуєв Клавдій Іванович. У цей період ведеться будівництво гуртожитку на 630 місць по вулиці Кутузова, 109, а згодом розпочато будівництво навчального і лабораторного корпусів по вулиці Артема,12.

З 1973 по 1976 рік технікум очолює  Гуцалов Євгеній Фоміч. Під його керівництвом було завершено будівництво навчального і лабораторного корпусів та розпочалося їх матеріальне оснащення.

У 1976 році директором Львівського електротехнікуму зв’язку призначається  Свинаренко Сергій Демидович.

Педагогічний колектив навчального закладу, вдосконалюючи зміст і форми навчально-виховного процесу, матеріально-технічну базу, підтримуючи зв’язки з виробництвом, поступово перетворюється в один із найбільших і найкращих технікумів у галузі зв’язку.  У 80-х роках серед 48 галузевих навчальних закладів Міністерства зв’язку СРСР технікум за підсумками роботи постійно займає перші місця. Він стає потужним навчальним центром з підготовки спеціалістів зв’язку.

З 1993 по 2003 роки навчальний заклад очолює Єнкало Володимир Михайлович.

У цей період педагогічний колектив технікуму розробляє навчальну документацію і вперше в Україні відкриває спеціальність «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки».

У 1998 році технікум акредитований як вищий навчальний заклад першого рівня акредитації і отримує ліцензії на підготовку фахівців за напрямом «Телекомунікації», а в 2000 році – ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

У листопаді 2002 року навчальний заклад переходить у підпорядкування Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій як Львівський технікум ДУІКТ. На базі технікуму відкривається навчально-консультаційний пункт із підготовки бакалаврів за заочною формою навчання університету. Створюються умови для наскрізної підготовки фахівців за напрямом «Телекомунікації» : молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст.

З  2003 по лютий 2021 року  навчальний заклад очолює Дещинський Юрій Леонтійович.

 У травні 2004 року технікум  реорганізовується у Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

З червня 2013 року Львівський коледж входить до Державного університету телекомунікацій  як структурний підрозділ.

З 12 листопада 2018 року Львівський коледж Державного університету телекомунікацій розпочинає процес входження  в структуру  Національного університету “Львівська політехніка” як Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій  Національного університету “Львівська політехніка”.

З 2 січня 2019 року  згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1-1-10  Львівський коледж  Державного універ-ситету  телекомунікацій увійшов  в структуру  Національного університету “Львівська політехніка” як  відокремлений струк-турний підрозділ  із назвою  Відокремлений структурний підрозділ – Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій  Національного університету “Львівська політехніка”

З 9 лютого 2021 року згідно Наказу НУ «Львівська політехніка» №392-3-10 від 5 лютого 2021 виконуючим обов’язки  директора  ВСП «Фаховий коледж телекомунікації та комп’ютерних технологій» НУ «Львівська політехніка» призначається доктор технічних наук, професор  кафедри  телекомунікації НУ «Львівська політехніка»  Романчук Василь Іванович.

Copy link
Powered by Social Snap