Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Студентське самоврядування

Левицька Анна

голова студентської ради коледжу, студентка групи ОК-41

Римар Михайло

заступник голови студентської ради, студент групи ЗІ-41

Заневич Ігор

секретар студентської ради, студент групи ЗІ-42

Бобринок Ангеліна

голова СРВ «Компʼютерні науки» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» студентка групи КН-21

Дзіковський Денис

голова СРВ «Компʼютерні інженерія», студент групи ОК-42

Ударцева Вероніка

голова СРВ «Мережні технології та Інтернет речей», студентка групи ЗІ-42

Тістечко Тарас

голова СРВ «Інжиніринг та програмування в інфокомунікаціях», студент групи ІП-21

Яворська Вікторія

голова СРВ «Телекомунікації та компʼютерні технології», студентка групи ТК-21

Дробченко Костянтин

голова комісії культурно-просвітницької роботи, студент групи ТК-22

Ходарєв Яків

голова комісії з профорієнтаційної роботи, студент групи КІ-22

Шевчук Олена

голова редколегії, студентка групи ЗІ-32

Литвак Назар

голова комісії з питань навчальної роботи, студент групи ТК-330

Житняк Микола

голова комісії спортивно-масової роботи, студент групи ЗІ-42

Процайло Анастасія

голова комісії з національно-патріотичного виховання, студентка групи КІ-21