Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Захист курсових робіт з дисципліни “Діловодство: методика і практика”

17 травня у ІТ коледжі відбувся захист курсових робіт з дисципліни “Діловодство: методика і практика”, освітньо-професійної програми “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” здобувачами освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у групах ДО-110 та ДО-21.

Під час захисту студентам вдалося поєднати теоретичні і практичні аспекти інформаційної діяльності, показати своє вміння працювати з документами, аналізувати процеси кадрового менеджменту на конкретному підприємстві, рекомендувати шляхи покращення системи документообігу досліджуваного підприємства.

Також здобувачі освіти продемонструвати свою здатність до аналізу, оцінки та застосування знань на практиці. Захист курсових робіт супроводжувався демонстрацією презентацій.

Комісія у складі викладачів Наталії Башкатової та Надії Шумлянської, завідувача відділення Володимира Шумлянського відзначила вміння студентів чітко та логічно висловлювати думку, аргументувати свою позицію за допомогою конкретних фактів.

Вітаємо майбутніх організаторів діловодства та бажаємо подальших успіхів!

Copy link
Powered by Social Snap