Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Викладачі ІТ коледжу Львівської політехніки успішно завершили курс «Наукова комунікація в цифрову епоху»

2 травня 2024 року викладачі ІТ коледжу Львівської політехніки Первачук Олег Ігорович і Полець Марія-Вікторія Ярославівна пройшли курс “Наукова комунікація в цифрову епоху”, розроблений викладачами та співробітниками Національного університету «Києво-Могилянська академія» у співпраці з компанією «CLARIVATE ANALYTICS», ГО «ЕЛІБУКР» та проєктом «FOSTER» .

Курс створено в Центрі Електронної Освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія» за підтримки Києво-Могилянської Фундації в Америці та проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти ЕРАЗМУС+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України /Structuring cooperationin doctoral research, transferrable skills training and academic writing instruction in Ukraine’s regions/ DocHub» (№574064-EPP-1-2016–1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), 2016-2020, що фінансований Європейською комісієюЦей проект виконується 11 українськими інституціями і координується в НаУКМА.

Впродовж курсу були опрацьовані наступні теми:

  • Загальний огляд основних складників та стратегій наукової комунікації, використання сучасних веб-застосунків на всіх етапах життєвого циклу дослідження, особливо під час пошуку інформації та поширення результатів дослідження.
  • Наукова інформація: основні типи джерел. -Спеціалізовані пошукові системи та бази даних, стратегії ефективного пошуку в інтернеті.
  • Інструменти моніторингу нових публікацій з проблематики вашого дослідження.
  • Наукова стаття в рецензованому журналі – основна одиниця наукової комунікації.
  • Розгляд різних аспектів наукових публікацій та публікаційної стратегії.
  • Менеджмент бібліографічних посилань.
  • Основні поняття наукометрії та бібліометрії.
  • Авторське право.
  • Архівування даних дослідження.

Вітаємо наших колег з новими здобутками та бажаємо подальших успіхів!

Copy link
Powered by Social Snap