Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Виховна робота

Нормативно-правове регулювання національно-патріотичного виховання


Положення про організацію виховної роботи


Положення про батьківський комітет


Виховний процес в коледжі здійснюється на засадах демократизму, використання потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного розвитку особистості, здатної до самостійного мислення у дорослому житті.

Виховання молоді відбувається на підставі нормативно-правових документів: Конституції України, Закону «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» (Україна 21 століття), Концепції національного виховання, відповідних наказів Міністерства освіти і науки України, Положення коледжу.

Для створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці педагогічний колектив велику увагу приділяє роботі з батьками студентів. На засіданнях батьківського комітету обговорюється та вирішується питання щодо навчання, виховання, дозвілля, здорового способу життя, профілактики правопорушень, соціального захисту учнів, студентів навчального закладу.

Copy link
Powered by Social Snap