Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Студентська науково-пошукова конференція «Розвиток сучасної науки»

До уваги викладачів, студентів коледжів !!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Студентської науково-пошукової конференції «Розвиток сучасної науки»

 

Дата проведення : 5 грудня  2019 р

Місце проведення:

ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка»

Мета заходу: зібрати зацікавлену, не байдужу до стану сучасної науки, студентську молодь, обговорити питання впливу природничих наук на розвиток суспільства подискусувати  про їх практичне застосування.

Тематика конференції:

Практична математика

Фізика в сучасному суспільстві.

Екологія сучаності.

Хімія і біологія в житті і побуті людини.

Мова конференції:   українська

Порядок роботи конференції:

Реєстрація учасників:                          12.30 – 13.00
Робота студентської конференції:      13.00 – 14.30                           
Підбиття підсумків конференції:       14.30 – 15.00

Участь у конференції:  безкоштовна

Контактні телефони:  097 210 7793


Для участі у конференції Вам необхідно:

  • оформити заявку на участь та надіслати її електронною поштою на електронну  адресу оргкомітету   confer.lkik19@gmail.com

надіслати матеріали  доповіді на електронну  адресу оргкомітету

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

«Розвиток сучасної науки»

05 грудня 2019 року

Вимоги до оформлення статей збірника матеріалів конференції.

Обсяг – 2-4 сторінки формату А4; текст у редакторі Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25; береги – всі 20 мм; вирівнювання по ширині.

У першому рядку праворуч вказати прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт Times New Roman, кегль 14), нижче – назву ВНЗ та місто, нижче через інтервал у центрі – назву доповіді (по центру великими літерами, шрифт Times New Roman , кегль 14, жирний), нижче через два інтервали друкується текст.

Бібліографічні джерела наводити  за абеткою через два інтервали після тексту.

УВАГА! Таблиці мають бути продубльовані в окремих файлах. Вирівнювання тексту за допомоги табуляції та пропусків не допускається!

Назва файлу – прізвище автора та назва навч. закладу  українськими літерами.

Матеріали публікуються в авторській редакції з оригінал-макетів.

Матеріали, які не відповідають заявленим вимогам, надруковані не будуть

Copy link
Powered by Social Snap