Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія природничо-наукової та математичної підготовки

Циклова комісія природничо-наукової та математичної підготовки об’єднує викладачів, які забезпечують дисципліни природничо-математичного напрямку профільного спрямування всіх спеціальностей коледжу.

Мета діяльності – навчити застосовувати одержані знання, уміння і навички у професійній діяльності та набути практичного досвіду їх застосування;

Основні напрямки роботи комісії:

 • впровадження новітніх інтерактивних технологій у навчальний процес;
 • підвищення якості та ефективності навчання;
 • оновлення та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін циклу
 • активізація пізнавальної діяльності студентів, розвиток їхніх творчих здібностей;
 • підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно – орієнтованого підходу, спільної продуктивної діяльності викладача зі студентами та дієвого контролю засвоєних знань;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів шляхом стажувань, обміном досвідом, участю у конференціях, майстеркласах, вебінарах, тренінгах тощо.

Дисципліни циклу:

 • Вища математика;
 • Вища математика, частина 1-3;
 • Дискретна математика;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Інформатика;
 • Комп’ютерна графіка;
 • Комп’ютерна логіка;
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика;
 • Теорія ймовірності та математична статистика;
 • Фізика;
 • Фізика, частина 1-2.

Графік консультацій ЦК – визначається навчальною частиною індивідуально по кожній дисципліні

Програми практик – навчальними програмами коледжу не передбачено практик, які забезпечує циклова комісія природничо-наукової та математичної підготовки

Викладачі циклу якісно і ґрунтовно викладають програмний матеріал, використовуючи при цьому різноманітні форми та  методи навчання, як класичні, так і новітні. Важливу увагу приділяють обдарованій молоді, готуючи їх до участі у предметних олімпіадах і конференціях, де студенти неодноразово отримували призові місця.

Щорічно в коледжі проводяться тижні циклової комісії, як творча співпраця студентів та викладачів. Основним завданням є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів дисциплінами циклу, сприяння формуванню їхнього науково-пошукового світогляду, а також вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклу постійно вдосконалюються, приділяючи багато часу самоосвіті, участі у різного робу конференціях, тренінгах, вебінарах, систематично проходять курси підвищення кваліфікації. Написання методичних посібників, підручників та наукових статей – невідємна частина методичної роботи викладачів циклової комісії природничо-наукової та математичної підготовки

Проведені заходи: 

 • Вікторина «Цікава фізика» – 29.01.2021 р.
 • Міжвузівська студентська науково-пошукова онлайн конференція «Розвиток сучасної науки» – 28.01.2021 р.
 • Просвітницька відео лекція «Відкриття, які змінили світ» – 25.01.2021 р.
 • Міжвузівська студентська конференція «Розвиток сучасної науки» 5.12.2019 р. (https://www.facebook.com/vsplki.lviv/posts/pfbid02NYYTYVahagKE371aqRoAixcHndYzNCF4qQhBwb8LmuKSUYoBMViF7ErrZQAta9Fol)

Викладацький склад циклової комісії:

Кісіль Марія Михайлівна – голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії;

Литвин Ірина Іванівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Охремчук Наталія Леонідівна – викладач першої кваліфікаційної категорії;

Стрелецька Наталія Миколаївна – викладач першої кваліфікаційної категорії;

Тибель Ігор Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач;

Шеремета Мирослава Ярославівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.