Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Тибель Ігор Миколайович

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач;

ihor.tybel@itcollege.lviv.ua

Із 1986 року працював у Вищому професійному училищі №59 (зв’язку), беручи участь у підготовці кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Підготовка фахівців в ВПУ 59 здійснювалася за ступеневою системою, тобто підготовка молодших спеціалістів передбачала здобуття робітничого фаху.

Із 1994 по 2021 рік працював заступником директора з навчально-виробничої роботи.

У 2002 році вперше проводив ліцензування чотирьох спеціальностей молодших спеціалістів в училищі.

У період професійної діяльності брав участь в українсько-німецькому проекті GOPA з розробки навчальних планів та впровадження їх у навчальних процес. Проект передбачав укрупнення навчальних предметів та нові підходи до їх реалізації, а саме навчально-методичний комплекс та матеріально-технічне забезпечення.

Брав участь у розробці Державного стандарту професії «Оператор телекомунікаційних послуг», яка включала набуття трьох кваліфікацій, зокрема «Оператор поштового зв’язку», «Оператор електрозв’язку», «Касир банку».

Апробація даної професії відбувалася у Міжрегіональному вищому професійному училищі зв’язку м. Львова та Міжрегіональному вищому професійному училищі зв’язку м. Києва. За результатами апробації був затверджений державний стандарт.

За запитом Державної служби зайнятості розроблено навчальні плани з підготовки та перепідготовки незайнятого населення з ряду професій, зокрема професії 4112 «Оператор інформаційно-комунікаційних мереж», 5220 «Демонстратор- консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування.

Згідно наказу МОН України у складі робочої групи Міжрегіонального вищого професійного  училища зв’язку м. Львова приймав участь у розробці освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності 5.05090305  «Обслуговування обладнання підприємств зв’язку».

Copy link
Powered by Social Snap