Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Наказ про застосування державної мови в освітньому процесі

  1. Відповідно до статті 1 «Статус української мови як єдиної державної мови в Україні» Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту» у ІТ коледжі мовою освітнього процесу є державна мова.
  2. Мова освітнього процесу – українська.
  3. Кожен, хто здобуває у Коледжі освіту, вивчає у цьому закладі державну мову відповідно до державних стандартів.
  4. ІТ коледж забезпечує виконання права громадянина України на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою та забезпечує обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови. Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.
  5. ІТ коледж сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови. Для цього освітньо-професійними програми передбачене викладання дисциплін державною та англійською мовами, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою.
  6. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.