Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Чому варто обрати спеціальність Інформаційна, бібліотечна та архівна справа?

Тому що:

1) маєте змогу обрати таку перспективну спеціалізацію

2) Ви є – фахівець з інформаційних комунікацій,  документознавець, менеджер зв’язків з громадськістю.

За спеціальністю Інформаційна, бібліотечна і архівна справа Ви зможете отримати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Які можливості відкриває спеціальність Інформаційна, бібліотечна та архівна справа?:

  1. володіти професійними навичками в роботі з різними видами інформації (ділова, управлінська, рекламно-маркетингова);
  2. отримати належну підготовку в галузях інформаційного менеджменту (ІТ-технології), менеджменту людських ресурсів (HR-менеджмент), рекламного -менеджменту (менеджмент із маркетингових комунікацій та промоушн-акцій);
  3. навчитись створювати, аналізувати й оцінювати ділову, управлінську, спеціалізовану документацію рекламних агентств та інформаційних центрів;
  4. вміння працювати з корпоративними системами електронного документообігу та бізнес-процесів, розробляти банки (бази) даних інформації, аналізувати відкриті дані.

Після навчання Ви зможете працювати:

  • фахівцем у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
  • фахівцем з документно-інформаційних комунікацій;
  • організатором діловодства (в державних та комерційних установах, системі судочинства та ін.);
  • фахівцем у сфері надання інформації та консультативних послуг.

Проходження технологічної та переддипломної практик в інформаційних центрах, відділах маркетингу, документаційного забезпечення управління, у кадрових службах підприємств та організацій усіх форм власності протягом усіх років навчання з перспективою майбутнього працевлаштування.

Продовження навчання – навчання на наступному бакалаврському рівні за даною спеціальністю або іншим напрямом підготовки.

 

Copy link
Powered by Social Snap