Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Тренінг для директорів коледжів Львівської політехніки

Сьогодні у нас відбувся тренінг для директорів коледжів Львівської політехніки за програмою “Стратегічна сесія”.  Зініціював цей тренінг проректор з науково-педагогічної роботи  та соціального розвитку  д.т.н.,  доц.  Корж Р.О. Під час тренінгу виконувалися вправи для розвитку креативності, вправи на вироблення спільної цілі  та діагностики корпоративної культури.

Дякуємо керівнику відділу навчання та розвитку персоналу к.е.н., доц. Любомудровій Н.П. за цікавий та змістовний тренінг.

Copy link
Powered by Social Snap