Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Захисти студентських робіт з Web-технологій та Web-дизайну ОПП “Комп’ютерні науки”

В ІТ коледжі Львівської політехніки розпочалися захисти студентських курсових робіт з дисципліни Web-технології та Web-дизайн освітньо-професійної програми 122 “Комп’ютерні науки”.

13 травня студенти групи КН-31 презентували результати виконання курсових робіт під керівництвом д.т.н., професора Романчука Василя Івановича та викладача дисципліни Кісіль Марії Михайлівни.

В рамках роботи студентам було поставлено завдання поглибити знання про основні технології frontend-розробки – HTML5, CSS3 та JavaScript, дослідити специфіку області розробки сайтів згідно з тематикою та розробити адаптивну функціональну візуальну частину сайту відповідно до затверджених тем.

Усі студенти впоралися із завданнями та якісно презентували власні роботи – розроблені вебсайти.

Вітаємо з успішним захистом курсових робіт та бажаємо подальших успіхів!

Copy link
Powered by Social Snap