Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Захист курсових робіт з Web-технологій та Web-дизайну студентів групи КН-220

Студенти групи КН-220 спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” під керівництвом д.т.н., професора Романчука Василя Івановича та викладача Кісіль Марії Михайлівни успішно презентували результати виконання курсової роботи та продемонстрували власні розробки відповідно до затверджених тем.

Усі студенти виконали необхідні завдання курсової роботи — розробили функціональні адаптивні візуальні частини вебсайтів, використовуючи HTML 5, CSS 3 та елементи програмування на Java Script.

Вітаємо студентів групи КН-220 з успішним захистом курсових робіт та бажаємо подальших успіхів і легкої екзаменаційної сесії!

Copy link
Powered by Social Snap