Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Захисти дипломних робіт у цикловій комісії “Телекомунікації та радіотехніка”

З 21 по 28 червня у цикловій комісії “Телекомунікації та радіотехніка” відбувся захист дипломних робіт 40 молодших спеціалістів та 21 молодшого фахового бакалавра. Майже половина випускників склала екзамен “на відмінно”. Голова екзаменаційної комісії Вах А. С. високо оцінив роботи студентів та вказав на перспективи даної спеціальності у повоєнній відбудові держави.

 

Одну з найкращих дипломних робіт “Розробка віддаленого керованого фотоштатива для проведення астрофотографій” захистив студент групи ТК-41 спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” Заяць Богдан. Під керівництвом викладача Пліша Володимира Миколайовича розроблено модель керованого фотоштатива, за допомогою якого у поєднанні з 3D-друком домашні користувачі тепер мають можливість спроектувати і виготовити різноманітні предмети і, при необхідності, адаптувати їх до власних конструктивних умов.

 

По завершенні захистів дипломних робіт відбулось підбиття підсумків. Голови екзаменаційних комісій Вах А.С. та Гіщак О.І., представники АТ “Укртелеком”, разом з головами циклових комісій спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” В. Плішом та Б. Пелещаком обговорили результати роботи комісій, вказали недоліки та внесли свої пропозиції щодо навчальних планів та програм.

 

Copy link
Powered by Social Snap