Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Захист дипломних робіт групи КН-320 освітньої програми “Комп’ютерні науки”

20 та 21 червня 2023 року в ІТ коледжі відбулася кваліфікаційна атестація здобувачів освіти освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки” освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”.

Випускники групи КН-320 під час захисту дипломних робіт продемонстрували високий рівень сформованих компетентностей у процесі виконання реальних практичних завдань. Розробка вебсайтів і вебдодатків, робота з базами даних, розробка комп’ютерних ігор, чат-ботів, написання програм прикладного характеру, автоматизація процесів у програмуванні, розробка тестів для перевірки коректності результатів – це далеко не повний перелік опанованих студентами вмінь і навичок.

Студенти цієї групи є першим випуском спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” у ІТ коледжі Львівської політехніки. Вони показували хороші результати навчання, брали активну участь у житті коледжу, представляли заклад освіти на різноманітних конкурсах обласного та всеукраїнського рівня. Частина студентів вже має реальний практичний досвід роботи у ІТ-фірмах, вдало поєднавши роботу і навчання. Серед іншого варто також відзначити успішне проходження групою акредитації своєї освітньо-професійної програми у цьому навчальному році.

Вітаємо випускників групи КН-320 з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо подальших високих досягнень як в професійній діяльності, так і в продовженні навчання для здобуття вищої освіти!

Copy link
Powered by Social Snap