Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Юнак Остап Миронович

Посада: Заступник директора з навчальної роботи.

ostap.yunak@itcollege.lviv.ua

Освітня кваліфікація: кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: Операційні системи.

Педагогічний стаж – 12 років.

Навчання

1992 році поступив у СЗШ №48, під час навчання в школі займав призові місця в міських та міжнародних конкурсах (олімпіадах) з предметів «Математики» та «Фізики».

2003 році закінчив навчання у школі та отримав Похвальну Грамоту з предметів «Фізика», «Алгебра», «Геометрія», «Хімія», «Історія України», «ДПЮ».

У цьому ж році поступив у Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж»

2006 році закінчив навчання у коледж, отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

У цьому ж році поступив у Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій за спеціальність «Інформаційні мережі зв’язку».

2010 році закінчив навчання в університеті та отримав диплом спеціаліста з відзнакою

2013 році поступив у Дрогобицький педагогічний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Математика»

2016 році закінчив Дрогобицький педагогічний університет ім. І.Франка.

2019 році поступив до аспірантури в інститут Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету Львівська політехніка за спеціальністю “Телекомунікації та радіотехніка”.

2023 році закінчив навчання в аспірантурі.

22 грудня 2023 року захистив дисертацію на тему «Методи побудови та обробки фрактальних зображень з використанням рандомізованої системи ітераційних функцій».

08 січня 2024 здобув ступінь доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Спорт

2001-2003 – учень Спортивної школи СДЮСШОР-2 у секції «Бокс» боксерського клубу «Трудові резерви», тренери Копачко Вадим Петрович, Копачко Олега Вадимович. Підчас навчання займав призові місця в міських та обласних змаганнях. Отримав перший юнацький розряд.

2000-2003 – Призер християнських шахових турнірів в м. Львові

 Робота

2006 – старший лаборант Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

2012 – інженер Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

2012 – завідувач лабораторії Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

2016 – завідувач відділення Львівський коледж Державного університету телекумунікацій

2019 – завідувач відділення Відокремленого структурного підрозділу – Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

2021 – завідувач відділення Відокремленого структурного підрозділу “Фаховий коледж  інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

2023 – Заступник директора з навчальної роботи “Фаховий коледж  інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Наукові інтереси:

 Телекомунікації, Комп’ютерні технології, Штучний інтелект, Фрактальна математика, Нано-технології.

ПОТОЧНІ ПРОЕКТИ

Гурток «Розробка мобільних додатків».

Наукові статті:

 1. Yunak O., Strykhaliuk B., Klymash M., Pyrih Y., Shpur O. A Neuron Network Learning Algorithm for the Recognition of Fractal Image and the Restoration of Their Quality // Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2023. – Vol. 965 LNEE. –  574–584. (SciVerse SCOPUS).
 2. Юнак О. М., Климаш М. М., Шпур О. М., Мрак В. Б. Математична модель розпізнавання фрактальних структур з використанням технології нейронних мереж // Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2023. – Vol. 3, № 1. –  1–9.
 3. Юнак О. М., Стрихалюк Б. М., Климаш М. М. Ефективність рандомізованою системою ітераційних функцій над детермінованою системою ітераційних функцій при побудові фрактальних зображень з обмеженою роздільною здатністю // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2023. – № 1. – С. 5–12.
 4. Yunak O. Protection of documents with the help of fractal images formed by a randomized system of iterating functions // Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2022. – Vol. 2, № 2. –  50–57.
 5. Юнак О. М., Стрихалюк Б. М., Климаш М. М., Шпур О. М. Побудова фрактального зображення типу “канторів пил”, з використанням рандомізованої системи ітераційних функцій // Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2022. – Vol. 2, № 1. – Р. 19–25.
 6. Юнак О. М., Стрихалюк Б. М., Юнак О. П. Шифрування графічної інформації за допомогою матриць перетворень для захисту від дешифрування нейронними алгоритмами // Штучний інтелект. – 2020. – № 2 (88). – С. 15–20.
 7. Yunak O., Shpur O., Strykhaliuk B., Klymash M. Algorithm forming randomized system of iterative functions by based cantor structure // Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2021. – Vol. 1, № 2. –  71–80.

 Наукові конференції

 1. Юнак О., Пелещак Б., Охремчук О., Метлевич Я. Перетворення зображення франктальної структури типу «Фрактальний пил» (Множина Кантора) в рандомізовану систему ітераційних функцій // Последните постижения на европейската наука: за XII международна научна практична конференция, 7-25 юни 2016. София «БялГРАД-БГ», 2016. Том 10. P. 27-29.
 2. Щерба В., Юнак О., Юнак О. Віртуальний паспорт для входу в нову мережу TELEGRAM OPEN NETWORK // Вітчизняна наука на зламі епох:проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет- конф., 18 березня 2020р.: зб. наук. праць.   Переяслав, 2020.  Вип. 59. С.  100-102.
 3. Юнак О., Цебенко О., Юнак О. TON BLOCKCHAIN – компонент мережі TELEGRAM OPEN NETWORK // Вітчизняна наука на зламі епох:проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет- конф., 18 березня 2020р.: зб. наук. праць.   Переяслав, 2020.  Вип. 59. С.  102-103.
 4. Пелещак Б., Охремчук Н., Юнак О., Кащук В. Використання веб-сервісів для хостингу проектів ( систем контролю версій) та їх спільної розробки як засобів інтерактивного навчання методом проектів // матеріали ХХV Всеукраїнської наук.- практ.  інтернет-конф., 16-17 верес. 2016 р.:зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016.Вип. 25. С. 147-150
 5. Пелещак Б., Юнак О., Охремчук О., Метлевич Я. Використання систем моделювання мереж зв’язку // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХІV Всеукраїнської наук.- практ.  інтернет-конф., 25-26 червня 2016р.: зб.наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 24. С.87-90.
 6. Охремчук О., Юнак О. Квантова запутаність: перспективи та використання в сучасній фізиці// Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали  Міжнародної наук.- практ.  інтернет-конф., 2023р.: зб.наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 98. С.174-177.

Посібники

Мережні операційні системи: метод. вказівки до лаб. робіт / О.П. Юнак, О.Є. Сидорів, О.М. Юнак. – Львів: ТзОВ «Графік Стар», 2019.– 36с.

Мережні операційні системи: практикум / О.М.Юнак, Л.Я. Кубик, В.М. Стахів. – Львів: ТзОВ «Графік Стар», 2019.– 36с.

Програмування: метод. вказівки до лаб. . робіт / А.А. Селемонавічус, Л.І. Кужій, О.М. Юнак. – Львів: ТзОВ «Графік Стар»,  2019. – 36с.

Copy link
Powered by Social Snap