Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Юнак Остап Миронович

Посада: зав. відділення.

ostap.yunak@itcollege.lviv.ua

Освіта вища. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій в 2010 р. за спеціальністю “Інформаційні мережi зв’язку”, кваліфікації “Інженер в галузі електроніки та телекомунікацій”.

Освітня кваліфікація: спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни: Операційні системи.

Педагогічний стаж – 12 років.

Публікації:
1. O. Yunak, O. Shpur, B. Strykhaliuk, M. Klymash Algorithm for formation of a randomized system of iterative functions by kantor structure. Науковий журнал «Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія» Національного університету «Львівська політехніка», №2 (2), 2021
2. О. Юнак, Б. Стрихалюк, М. Климаш, О. Шпур Побудова фрактального зображення типу “канторів пил” з використанням рандомізованої системи ітераційних функцій, Науковий журнал «Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія» Національного університету «Львівська політехніка» №2 (1), 2022
3. Володимир Щерба, Оксана Юнак, Остап Юнак Віртуальний паспорт для входу в нову мережу Telegram Open Network. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип.59. ‒ с.с.100-101
4. Оксана Юнак, Оксана Цебенко, Остап Юнак Ton Blockchain ‒ компонент мережі Telegram Open Network. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип.59. ‒ с.с.102-103
5. Ostap Yunak, Bohdan Strykhaliuk, Mikhailo Klymash, Yuliia Pyrih, and Olha Shpur . A Neuron Network Learning Algorithm for the Recognition of Fractal Image and the Restoration of Their Qualit. Lecture Notes in Electrical Engineering. p.p.574-584
6. Юнак О. Захист документів за допомогою фрактальних зображень, сформованих рандомізованою системою ітераційних функцій. Науковий журнал «Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія» Національного університету «Львівська політехніка» №2 (4), 2022.

Copy link
Powered by Social Snap