Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

“Розробка газового сигналізатора на базі Arduin” – відкрите заняття у цикловій комісії “Телекомунікації”

Відкрите заняття викладача Миколи Чиженькова з дисципліни “Програмно-апаратні засоби”.
Вид заняття: Лабораторна робота.
Тема заняття: Розробка газового сигналізатора на базі Arduin.

Copy link
Powered by Social Snap