Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

У коледжі відбулась методико-пошукова конференція викладачів «Підготовка конкурентоспроможного фахового молодшого бакалавра: реалії, проблеми, перспективи»

28 листопада  2023 року відбулася  методико –пошукова  конференція викладачів «Підготовка конкурентоспроможного фахового молодшого бакалавра: реалії, проблеми, перспективи».

Панель конференції стосувалась висвітлення результатів роботи та досвіду педагогічних працівників ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Доповіді, виголошені на конференції, свідчать, що на сьогодні актуальними є питання педагогічної і психологічної компетенцій педагога в менеджменті інновацій.   У доповідях викладачі розглядають актуальні проблеми педагогіки і методики викладання навчальних дисциплін, соціальної роботи, професійної освіти тощо.

Зовсім не секрет, що сьогоднішній студент не є тим самим студентом, яким був 10, а тим паче 20 років тому. Час швидкоплинний, технології та наука стрімголов розвиваються. Разом із технологіями зростало і сучасне покоління молоді, яка не розуміє, як жили їх батьки без інтернету та усіх цих наноґаджетів.

Сучасне життя висуває до викладача чимало вимог, серед яких однією із найважливіших сьогодні є здатність до творчості і неординарних підходів у вирішенні різноманітних завдань. Наші викладачі плідно працюють над якісними формами і методами навчання  сучасного здобувача освіти.  Події у сучасному світі розвиваються так динамічно, що знання і технології оновлюються швидше, ніж життя одного покоління людей. З’являються нові інструменти та засоби, реалізуються нові підходи у вирішенні тих чи інших завдань. Важливе місце учасники конференції відвели проблемам розвитку творчої компетентності особистості в умовах освітніх інновацій, національно-патріотичного виховання молоді, культурного саморозвитку, освіти особистості упродовж життя та формуванню її здорового способу життя тощо.

Теми виступу викладачів нашого коледжу дуже актуальні, а доповіді виявилися змістовними та цікавими. Доповіді ґрунтувалися на особистому досвіді кожного викладача.

Такі конференції необхідні для удосконалення педагогічної майстерності викладачів і підвищення якості навчання студентів.

Наталія БАШКАТОВА

Навчально-методичний кабінет

Фото: Анна Левицька

Copy link
Powered by Social Snap