Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія комп’ютерних наук

 Циклова комісія Комп’ютерних наук є наймолодшою цикловою комісією у коледжі.

Сьогодення важко уявити собі без комп’ютерів. Темпи розвитку комп’ютерних технологій вражають. Ми є свідками справжньої комп’ютерної революції! Комп’ютерні технології, які з’явилися у середині 20-го століття, мали великий вплив на розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності. Ці технології будуть і надалі користуватися великим попитом на ринку працевлаштування, а ті, хто працює в галузі інформаційних технологій, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього.

Метою діяльності циклової комісії є формування нової генерації фахівців у сфері інформаційних технологій, обчислювальної техніки, розроблення і тестування програмного забезпечення, системного адміністрування, здатних працювати в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Викладачі циклової комісії постійно підвищують свою кваліфікацію щляхом участі у різноманітних курсах, семінарах, вебінарах тощо.

 • основи інтелектуальних систем
 • системи обробки зображень
 • основи технологій захисту інформації
 • хмарні технології
 • Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;
 • кабінети інформатики і інформаційних технологій;
 • комп’ютерні лабораторії;
 • навчальні мультимедійні аудиторії.
 • Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

  Діяльність педагогічного колективу циклової комісії з інформаційних технологій зосереджено на:

 • ефективному використанні навчальної та виробничої бази, спеціальної інфраструктури
 • підвищенні ефективності освітнього процесу на основі застосування сучасних технологій навчання
 • забезпеченні взаємодії між навчальними дисциплінами з метою вироблення оптимальної схеми підготовки молодшого спеціаліста
 • науково-методичному обґрунтуванні та вдосконаленні методики навчання
 • проведенні науково-дослідної роботи, апробації її результатів
 • підготовці наукових, навчально-методичних та інших видань, які допоможуть студентам в оволодінні знаннями в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 • проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор, диспутів, на яких узагальнюється світовий і національний досвід удосконалення ІТ-сфери
 • Практична підготовка

  Окрім фахової, циклова комісія забезпечує практичну підготовку студентів Коледжу з означеної спеціальності, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з розробленням інформаційних і комп’ютерних систем, упровадженням концепції групової динаміки та оформленням технічної документації на інформаційні та комп’ютерні системи, систематизацією і накопичуванням первинної інформації як для виконання певних посадових обов’язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме – студенти набувають на базі центру інформаційних технологій КиМУ.

  Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних наук та інформаційних технологій планується у формі виробничої практики, основними базами якої для студентів Коледжу є такі організації, як ТОВ «К.Е.Б.» (м. Київ), ГО «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» (м. Київ), ТОВ «Голландський корм» (м. Київ), ТОВ «Перша Студія Девелопмент» (м. Київ), ТОВ «ЕМПАІР» (м. Київ) та інші.

  Викладачі циклової комісії активно співпрацюють із кафедрою комп’ютерних наук КиМУ, упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення ділових ігор, дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

  З метою обміну досвідом викладачами ЦК проводяться відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, організовуються майстер-класи провідних фахівців ІТ-сфери України й зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі та творчі конкурси на найкращу наукову публікацію.

  Виховна робота

  Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, метою якої є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівню професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

   

  Стечкевич Леся Корнеліївна

  – викладач,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії діловодства та інформаційно-комунікаційних технологій.

  Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка в 1997р.

  В навчальному закладі працює з 2003 р.


    Куровська Любов Миколаївна

  – викладач, спеціаліст вищої категорії, заступник директора з виховної роботи.

  Закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут в 1989 р.

  В навчальному закладі працює з 2015 р.


    Лобур Орест Ігорович

  – викладач, спеціаліст другої категорії, завідувач лабораторією.

  Закінчив Національний університет “Львівська політехніка” у 2013 році

  В навчальному закладі працює з 2017 р.


    Мудракова Лідія Едуардівна

  – викладач, спеціаліст вищої категорії. Завідувач відділення.

  Закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу в 1986 р.

  В навчальному закладі працює з 1996 р.


    Крот Ольга Михайлівна – викладач, спеціаліст першої категорії.

  Закінчила Державний університет «Львівська політехніка» в 1997 р.

  В навчальному закладі працює з 1999 р.


     Стечкевич Олег Орестович

  – викладач,  спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

  Закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка в 1995 р.

  В навчальному закладі працює з 2003 р.


    Пришляк Андрій Андрійович – викладач.

  Copy link
  Powered by Social Snap