Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія діловодства та інформаційної діяльності

Циклова комісія діловодства та інформаційної діяльності

 

Сьогодні в кожній установі необхідні фахівці з навичками документування і володіння комп’ютерними технологіями, які вміють працювати з електронними базами даних, цифровими підписами, створюють електронні документи, мають навички ділового етикету й офісного сервісу, практичні вміння в галузі архівознавства і спеціального діловодства.

Циклова комісія діловодства та інформаційної діяльності є випусковою комісією молодших спеціалістів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» («Діловодство»). Викладачі комісії на високому рівні здійснюють професійну і практичну підготовку студентів, використовуючи різноманітні методики, які спонукають студентів міркувати, порівнювати, аналізувати, самостійно робити висновки й узагальнення.

Студенти проходять практику в архівах, на підприємствах та установах у відділах кадрів,  канцеляріях,  знайомляться із документацією і створюють власні проекти, що презентують або демонстують їхні фахові навички.

Традиційно щорічно в коледжі проводиться тиждень циклової комісії як творча співпраця студентів та викладачів. Студенти-діловоди вміло модифікують виробничі ситуації на конкурсах, беруть участь у різноманітних тематичних вечорах та виставках.

   

Вовк Оксана Анатоліївна

– голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії.

Викладач дисциплін «Діловодство», «Стилістика ділових документів».

Львівський державний університет імені І. Франка, 1998

 

 


   

Огоновська Галина Богданівна

– викладач дисциплін комп’ютерного циклу, спеціаліст вищої категорії.

Закінчила Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка в 1985 р.

В навчальному закладі працює з 2000 р.

 

 


   Курман Віра Михайлівна

– викладач архівознавства, майстер виробничого навчання ІІ категорії, спеціаліст другої категорії.

Закінчила Український поліграфічний інститут імені І. Федорова в 1994 р.

НУ «Львівська політехніка», 2006

В навчальному закладі працює з 1999 р.


   Башкатова Наталія Миколаївна

– методист, викладач вищої категорії.

Викладач дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

Запорізький державний педагогічний інститут, 1976. 

 


   Шумлянська Надія Богданівна

– викладач дисципліни «Спеціальні системи документування», спеціаліст другої категорії.

Закінчила Львівську комерційну академію в 2005 р. за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність”, в 2016 р. – Національний університет імені І. Франка в 2016 р. за спеціальністю “Українська мова та література”

В навчальному закладі працює з 2019 р.


   

Вовк Наталія Степанівна

– кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, декан магістратури Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Викладач діловодства.

НУ «Львівська політехніка», 2009 

 

Copy link
Powered by Social Snap