Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія телекомунікації

Проблема, над якою працює циклова комісія:

«Вироблення інноваційного стилю діяльності викладача шляхом використання інтерактивних методів навчання, з метою підготовки професійно компетентного фахівця»

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра, соціально зрілої, громадянсько свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.

Основними напрямками роботи комісії є:

– здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання;

– застосовування в навчальному процесі новітніх ефективних навчальних технологій, сучасних засобів навчання;

– створення електронного навчально-методичного комплексу студента як перспективного напрямку в організації навчальної діяльності студентів;

– формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів професійної підготовки ;

– створення та упровадження в навчальний процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;

– активна робота лабораторій навчальних дисциплін;

– робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;

– підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладацький склад циклової комісії:

Пліш В.М. –  спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Системи та мережі зв’язку з рухомими об’єктами», «Системи мобільного зв’язку»; «Комутаційні станції»; «Багатоканальний електрозв’язок», голова циклової комісії.

Бреус Є.В.– спеціаліст першої категорії, викладач дисциплін «Технології захисту інформації»; «Інфокомунікаційні системи та мережі»; «Теорія інформації».

Загорянська О. І.– спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Технології захисту інформації».

Кремпа Л.С. – спеціаліст, викладач дисципліни «Технології захисту інформації».

Максимович П.С. – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Основи телекомунікаційних мереж та систем».

Мельникова О.В – спеціаліст другої категорії, викладач дисциплін «Основи охорони праці»; «Безпека життєдіяльності»; «Безпека життєдіяльності та охорона праці».

Мурін О.С. – спеціаліст вищої категорії, заступник директора з НР.

Ничай Г.Г. – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Цифрові системи комутації та їх технічне обслуговування».

Томків Р.В.– спеціаліст другої категорії, викладач дисциплін «Основи охорони праці»; «Безпека життєдіяльності»; «Безпека життєдіяльності та охорона праці».

Чиженьков М.В –  спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Технології обслуговування телекомунікаційних систем»