Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Студентська науково-пошуковоа онлайн конференція «Розвиток сучасної науки»

До уваги викладачів та студентів коледжів!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Студентської науково-пошукової онлайн конференції  «Розвиток сучасної науки»

Дата проведення : 28 січня 2021 р.

Місце проведення: ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка»

Мета заходу: зібрати зацікавлену, не байдужу до стану сучасної науки  студентську молодь, обговорити актуальні питання впливу природничих наук на розвиток суспільства.

Тематика конференції:

  • Практична математика
  • Фізика в сучасному суспільстві
  • Екологія сучасності
  • Хімія і біологія в житті і побуті людини

Мова конференції:       українська

Порядок роботи конференції:

Реєстрація учасників(організаційні моменти): 11.30 – 12.00
Робота студентської конференції:  12.00 – 14.00
Підведення підсумків конференції: 14.00 – 14.30

 

Участь у конференції:   безкоштовна
Контактні телефони: 097 210 77 93
  067 429 4098

                                  

  • Усі учасники онлайн конференції отримають електронні сертифікати учасника на вказану при реєстрації електронну адресу
  • Усі зареєстровані учасники отримають інструкцію з деталями участі після 22.01.2021 на вказану при реєстрації електронну адресу

Для участі у конференції Вам необхідно:

  • оформити заявку на участь та надіслати її на електронну скриньку оргкомітету conference2021@lki.ukr.education
  • надіслати тези доповіді на електронну скриньку оргкомітету до 22.01.2021 р.

ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 Кінцевий термін подачі тез доповідей :  22  січня 2021 р.

Вимоги до оформлення статей збірника матеріалів конференції.

Обсяг – 2-4 сторінки формату А4; текст у редакторі Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25; береги – всі 20 мм; вирівнювання по ширині.

У першому рядку праворуч вказати прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт Times New Roman, кегль 14), нижче – назву ВНЗ та місто, нижче через інтервал у центрі – назву доповіді (по центру великими літерами, шрифт Times New Roman , кегль 14, жирний), нижче через два інтервали друкується текст.

Бібліографічні джерела наводити  за абеткою через два інтервали після тексту.

УВАГА! Таблиці мають бути продубльовані в окремих файлах. Вирівнювання тексту за допомоги табуляції та пропусків не допускається!

Назва файлу – прізвище автора та назва навч. закладу  українськими літерами.

Матеріали публікуються в авторській редакції з оригінал-макетів.

Матеріали, які не відповідають заявленим вимогам, надруковані не будуть

Збірник матеріалів конференції планується тільки в електронному варіанті, який  буде розміщений на сайті http://vsp-lki.lviv.ua.

Copy link
Powered by Social Snap