Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Студентська науково-пошукова конференція «Розвиток сучасної науки»

5 грудня 2019 року відбулась Студентська науково-пошукова конференція «Розвиток сучасної науки»

За круглим столом зібралася не байдужа до стану сучасної науки студентська молодь трьох навчальних закладів: ВСП- Львівський коледж «Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка, Медичний коледж ЛНМУ ім. Д.Галицького, Львівський коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ ім. ак. В.Лазаряна. Студенти обговорили питання впливу природничих наук на розвиток суспільства: доповіді мали змістовний науково- практичний рівень, викликали зацікавленість в студентів і викладачів, які брали участь в роботі конференції

 

Copy link
Powered by Social Snap