Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Студентська мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні»

До уваги викладачів, студентів коледжів та учнів шкіл!!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Студентської мовної конференції «Мовна політика та мовна ситуація в Україні»

Дата проведення : 8 листопада 2019 р

Місце проведення:

ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка»

Мета заходу: зібрати зацікавлену, не байдужу до стану сучасної української мови, студентську молодь, обговорити актуальні питання сучасної мовної ситуації в Україні, окреслити шляхи розв’язання окремих мовних проблем, подискутувати на ті теми мовної ситуації в Україні, які не мають однозначного вирішення.

Тематика конференції:

Сучасні питання мовної політики та мовної культури в Україні.

Мова як чинник національної самоідентифікації.

Мова і держава.

Мова і молодь.

Аспекти професійної комунікації в Україні і світі.

Мовні чинники в сучасному освітньому процесі.

Мова конференції:       українська

Порядок роботи конференції:

Реєстрація учасників:                                         09.30 – 10.00
Робота студентської конференції:                     10.00 – 12.00  
Підбиття підсумків конференції:                      12.00 – 13.30

Участь у конференції:  безкоштовна

Контактні телефони:  067 993 51 60


Для участі у конференції Вам необхідно:

  • оформити заявку на участь та надіслати її електронною поштою на електронну  адресу оргкомітету   confer.lkik19@gmail.com
  • надіслати матеріали доповіді на електронну  адресу оргкомітету

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

«Мовна політика та мовна ситуація в Україні»

08  листопада 2019 року

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 Кінцевий термін подачі тез доповідей :  30  жовтня 2019 рік

Вимоги до оформлення статей збірника матеріалів конференції.

Обсяг – 2-4 сторінки формату А4; текст у редакторі Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25; береги – всі 20 мм; вирівнювання по ширині.

У першому рядку праворуч вказати прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт Times New Roman, кегль 14), нижче – назву ВНЗ та місто, нижче через інтервал у центрі – назву доповіді (по центру великими літерами, шрифт Times New Roman , кегль 14, жирний), нижче через два інтервали друкується текст.

Бібліографічні джерела наводити  за абеткою через два інтервали після тексту.

УВАГА! Таблиці мають бути продубльовані в окремих файлах. Вирівнювання тексту за допомоги табуляції та пропусків не допускається!

Назва файлу – прізвище автора та назва навч. закладу  українськими літерами.

Матеріали публікуються в авторській редакції з оригінал-макетів.

Матеріали, які не відповідають заявленим вимогам, надруковані не будуть

Збірник матеріалів конференції планується тільки в електронному варіанті, який  буде розміщений на сайті http://vsp-lki.lviv.ua.

Copy link
Powered by Social Snap