Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Циклова комісія загальноосвітньої природничо-математичної підготовки

У Фаховому коледжі інформаційних технологій «Національного університету «Львівська політехніка» загальноосвітня природничо-математична підготовка відіграє важливу роль, адже базова освіта є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань та навиків обраної професії.  Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність вимогам часу.

На своїх заняттях викладачі циклової комісії дають студентам не тільки знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.

Основним завдання циклової комісії є формування творчих здібностей майбутніх молодших спеціалістів, використання сучасних методів проведення занять та підвищення рівня знань студентів з дисциплін загальноосвітньої природничо- математичної підготовки.

Циклова комісія працює над проблемою «Формування компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційної освітньої діяльності».

Пріоритетні напрямки діяльності циклової комісії:

 • здійснення педагогічної діяльності з підготовки молодших спеціалістів відповідно до стандартів вищої освіти в умовах інноваційного освітнього простору;
 • формування практичної спрямованості та професійно- педагогічної культури майбутніх фахівців;
 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;
 • розробка мультимедійних лекцій та презентацій;
 • активізація самостійної роботи студентів, поєднання різних форм і методів навчання, зокрема дистанційних і очних, формування інформаційної культури в студентів;
 • постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.

Ці матеріали знаходять відображення у створенні викладачами методичних розробок з власного досвіду, робочих зошитів, індивідуальних посібників з дисциплін, які мають для проведення занять неабияке значення.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

Викладачі ЦК значну увагу приділяють самовдосконаленню, опануванню сучасних технологій освіти, формуванню нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду.

Скріншот одного із онлайн засідань циклової комісії

Дисципліни циклової комісії загальноосвітньої природничо- математичної підготовки:

 • Математика
 • Фізика і астрономія
 • Інформатика
 • Хімія
 • Біологія і екологія
 • Біологія і екологія (біологія)
 • Біологія і екологія (екологія)
 • Технології

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають високі професійні та методичні досягнення. 

Рис 2, 3 Сертифікати курсів підвищення кваліфікації та курсів викладачів циклової комісії загальноосвітньої природничо – математичної підготовки

Викладачі циклової комісії поєднують навчальний процес із виховною роботою, що спрямована на формування компонентів національного світогляду, як мова, культура, мистецтво, звичаї, традиції. Викладачі циклової комісії беруть участь в організації виховної роботи в коледжі як куратори студентських груп, виховуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність та інші загальнолюдські цінності і норми поведінки. Найчастіше виступають в ролі організатора всіх видів діяльності студента, як компетентні консультанти і помічники.

Викладацький склад циклової комісії

Ковтик Ірина Миколаївна – голова циклової комісії загальноосвітньої природничо- математично підготовки, викладач інформатики, спеціаліст другої категорії;

Гошко Зеновія Олександрівна – викладач інформатики, спеціаліст без категорії;

Желізняк Галина Олексіївна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії;

Йосифів Лідія Богданівна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії;

Мельничук Оксана Олегівна – викладач математики, спеціаліст першої категорії;

Романяк Марія Михайлівна – викладач хімії та біології, спеціаліст вищої категорії;

Солтис Наталія Василівна – викладач хімії та біології, спеціаліст першої категорії;

Терлецька Любомира Орестівна – викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії.