Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Організація та експлуатація поштового зв’язку

Студенти вивчають:

  • організацію та експлуатацію поштового зв’язку;
  • технологічні процеси та обладнання;
  • сучасні інформаційні технології;
  • прийоми обслуговування автоматизованих робочих місць;
  • економіку, менеджмент та маркетинг.

Практичні та лабораторні заняття

Проходять у спеціально обладнаних кабінетах та лабораторіях, а також у навчальному центрі Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта». В кращих відділеннях зв’язку та центрах поштового зв’язку студенти проходять технологічну та переддипломну практики.

Переважна більшість випускників працюють у структурних підрозділах обласних дирекцій УДДПЗ «Укрпошта»

  • начальниками (заступниками начальників) відділень зв’язку, дільниць.

В їх функції входить: організація роботи персоналу відділення зв’язку, дільниць, забезпечення високоякісного надання послуг споживачам, збереження та облік матеріальних цінностей і грошових сум, дотримання технологічної дисципліни працюючих.

  • Інструкторами з експлуатаційно-технологічних питань.

В їх функції входить: розробка нормативної документації з організації та експлуатації поштового зв’язку, проведення інструктажів та контролю якості роботи працівників на об’єктах поштового зв’язку.

Copy link
Powered by Social Snap