Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

ЗВІТ результати опитування випускників ІТ коледжу Львівської політехніки (2022/2023 н.р.)

Опитування студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти закладу освіти.

Дане опитування є формою для залучення випускників до участі у системі внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у нашому закладі освіти.

Метою моніторингу було вивчення рівня задоволеності випускників коледжу якістю освітнього процесу.

Опитування щодо оцінювання якості навчальних курсів є одним з важливих інструментів контролю якості викладання, змісту й форми навчальних планів, зокрема тому, що дозволяє виявити проблемні ситуації. В опитуванні прийняли участь 146 випускників.

Отже, зосередимося на змістовному аналізі результатів анкетування.

Рис. 1 За якою освітньо-професійною програмою Ви навчалися у коледжі?

Результати аналізу відповідей на питання «За якою освітньо-професійною програмою ви навчались у коледжі?» показали, що найбільше випускників, що пройшли опитування навчались на спеціальності “Технічне обслуговування і ремонт апаратури”, на спеціальності “Обслуговування комп’ютерних систем та мереж” – 28%, “Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформації” – 15%,   “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Комп’ютерні науки»  по  13%.

Рис. 2 Чи плануєте працювати за фахом?

Результати аналізу відповідей на питання «Чи плануєте Ви працювати за фахом?» показали, що більшість студентів планують працювати за отриманим в коледжі фахом, зокрема це  становить 38% випускників. Мають намір продовжити навчання 30% респондентів і  32% вибрали варіант відповіді “планую працювати не за фахом”.

Рис. 3 Скільки часу Ви плануєте витратити на пошук роботи?

За результатами аналізу відповіді на питання «Скільки часу Ви плануєте витратити на пошук роботи?» 50% респондентів вказали що довготривалий час є в пошуці місця праці, 31% опитаних випускників планують працевлаштувалися  до 3 місяців, 26% – до року, 14% – до півроку, 13% – до 1 місяця. Вже працюють за фахом 12 % респондентів, 4% випускників  працюють не за фахом.

Рис. 4 Яким способом Ви плануєте пошук місця праці?

Більшість випускників коледжу вказали на те, що при пошуці місця праці скористаються можливостями Інтернет-ресурсів (54%). 34% опитаних випускників звернуться за допомогою до знайомих, 11% респондентів скористаються послугами центру зайнятості, 3% випускників виявили бажання піти служити до лав ЗСУ, захищати Україну.

Рис. 5 На яку оплату праці Ви претендуєте як фахівець?

Більша частина опитаних випускників (40%) вважають, що 20000 грн. заробітної плати їх цілком буде задовольняти, 22% респондентів стверджують, що середньомісячна заробітна плата повинна складати 30000 грн., 11% – 15000 грн., 10% – 10000 грн., більше 50000 грн. – 9% і рівно 50000 грн. – 8% опитаних  студентів.

Рис. 6 Чи задоволені Ви рівнем отриманих освітніх послуг в коледжі?

Більша частина опитуваних (53%) задоволені рівнем отриманих освітніх послуг у коледжі; 29% – вказали, що швидше так, 13% – швидше ні, а 5% – незадоволені рівнем підготовки фахівців в закладі освіти.

Рис. 7 Чи достатнім був рівень викладання педагогічними працівниками навчальних дисциплін?

Більшість здобувачів освіти (47%) вважають що рівень викладання педагогічними працівниками усіх навчальних дисциплін  був достатнім, достатній на більшості дисциплін – 36%, не достатній на більшості дисциплін – 15%  і 2%  респондентів вважають, недостатнім рівень викладання педагогами на усіх дисциплінах.

Рис. 8 Чи достатній рівень отриманих Вами навичок та вмінь за спеціальністю, за якою Ви навчалися в коледжі?

За результатами аналізу відповіді на питання «Чи достатній рівень отриманих Вами навичок та вмінь за спеціальністю, за якою Ви навчалися в коледжі»: 45%  вказали “частково”, 44% – “так”, 11% респондентів вибрали варіант “ні”.

Рис.9 Чи задоволені Ви матеріально-технічною базою у коледжі?

Більшість здобувачів освіти (56%) вважають, що матеріально-технічна база у коледжі відповідає вимогам якісного навчання, 22% вважають, що частково і 15% респондентів не задоволені і вносять пропозиції щодо поновлення матеріальної бази.

Рис.10 Чи рекомендували б Ви коледж для здобуття освіти за Вашою спеціальністю?

Більшість здобувачів освіти (61%) рекомендують абітурієнтам вибирати коледж для здобуття майбутнього професійного фаху, 21% – не рекомендують, у 17% респондентів в коледжі уже навчаються родичі та друзі (1%).

Рис.11 Які пропозиції та доповнення Ви б внесли в освітній процес в коледжі?

Опрацювавши відповіді на запитання: «Які пропозиції та доповнення Ви б внесли в освітній процес  в коледжі?», 26% респондентів пропонують активізувати роботу із роботодавцями. 20% випускників пропонують організувати додаткові курси навчання в коледжі із отриманням відповідних сертифікатів, проводити менше занять у віддаленому режимі (18%), 15% опитаних пропонують покращити умови в навчальних аудиторіях, у 12% респондентів відсутні будь-які пропозиції і 8% респондентів просять організувати харчування в їдальні коледжу за доступними цінами.

Нижче наведено найбільш показові та водночас типові коментарі з пропозиціями (орфографію збережено):

 • На мою думку потрібно внести більше практичних навичок
 • Більше практичних занять в плані розгляду життєвих ситуацій, які вирішуються на роботі фахівцями
 • Здійснювати одразу ж під час навчання реалізацію отриманих освітніх

знань (за спеціальністю)

 • Більше практичних завдань, не одну теорію
 • Вилучити непотрібні навчальні предмети, і вивчати лише те що потрібно
 • Осучаснити матеріали для практичних занять тощо.

Опрацювавши відповіді на запитання «Ваші зауваження, побажання, пропозиції» нижче навели найбільш показові та водночас типові коментарі з пропозиціями (орфографію збережено):

 • Бажаю більшого розвитку в комп’ютерній сфері
 • Трішки більше прикладати зусиль для подання певного матеріалу, щоб

заохочувати студентів до певної спеціальності

 • Рекомендую всім наш коледж!
 • Зауважень немає, чудовий коледж, хороші викладачі, незабутні студентські роки!
 • Всім миру та перемоги над ворогом!
 • Більше заохочувати студентів вступати в Ваш коледж!
 • Дякую за здобуті знання,формування характеру і підтримку! Пишаюся!

Дані проведеного аналізу дозволяють зробити ряд висновків щодо стану освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»» та його покращення. Більшість випускників, які брали участь в опитуванні, задоволені рівнем освітніх послуг отриманих в коледжі та відмітили достатній рівень підготовки педагогічних працівників нашого навчального закладу. Однак,  більшість респондентів відзначили, що рівень практичної підготовки за отриманою спеціальністю був достатній, та все ж випускники вважають його не цілком длсконалим. Щодо практичної підготовки за спеціальностями, випускники виявили побажання збільшення часу проходження практик. Приємно вразило те, що більшість студентів-випускників вказали, що рекомендують ІТ коледж Львівської політехніки для здобуття освіти. У розгорнутих відповідях було висловлено чимало подяки та побажань від випускників. Наявність змістовних відповідей на відкриті питання є додатковим підтвердженням того, що в опитуванні взяли участь ті, хто мав чітко окреслену думку, позитивну чи  негативну, й що більше, прагнув донести її до адміністрації коледжу шляхом відкритих відповідей.

Опитування випускників, як частина діяльності Ради з якості освітньої діяльності, дає об’єктивний матеріал для вдосконалення навчального процесу, соціальних навичок і умінь та покращення управлінських процесів у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

04.07.2023 р.

 

Copy link
Powered by Social Snap