Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Результати опитування студентів освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки ІТ коледжу Львівської політехніки ( 2022/2023 н.р.)

Опитування студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти закладу освіти.

Дане опитування є формою для залучення учасників освітнього процесу закладу освіти  до участі у системі внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у коледжі.

Метою моніторингу було вивчення рівня оцінки студентами коледжу якості освітнього процесу за освітньо-професійною  програмою Комп’ютерні науки спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Опитування щодо оцінювання якості здобуття знань із навчальних дисциплін за даною освітньо-професійною програмою  є одним з важливих інструментів контролю якості викладання, змісту й форми навчальних планів, дотримання доброчесності, компетентності  учасників освітнього процесу зокрема тому, що дозволяє виявити проблемні ситуації. В опитуванні прийняли  участь 83 студенти І-ІІІ курсів.

Насамперед проаналізуємо опитування студентів щодо визначення їхньої компетентності, зокрема за яким ступенем освіти та якою освітньо-професійною програмою вони навчаються в коледжі, за якою формою навчання здобувають освіту. Опрацювавши відповіді на дані питання, можна зробити висновки про те, що опитані респонденти обізнані щодо організації освітнього процесу для отримання знань та здобуття практичних навиків за обраною ними спеціальністю.

Отже, зосередимося на змістовному аналізі результатів анкетування.

Рис. 1. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи достатній, на Вашу думку, зміст (перелік компонентів, дисциплін) освітньо-професійної програми для успішної роботи за фахом?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи достатній, на Вашу думку, зміст (перелік компонентів, дисциплін) освітньо-професійної програми для успішної роботи за фахом?»  показали, що студенти коледжу вважають, що в закладі освіти на достатньому рівні розроблено зміст ОПП для успішної роботи за фахом (58%), частково достатнім вважають 32% опитаних осіб і взагалі відсутній зміст ОПП для успішної роботи за фахом вважають 10% респондентів.

Рис. 2. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної діяльності?»

Результати аналізу відповідей на питання «Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної діяльності?»  показали, що 40 % респондентів вважають, що частково усі дисципліни, які вони вивчають є необхідними для їхньої професійної діяльності, взагалі не погоджуються із переліком навчальних дисциплін, які вивчаються в коледжі – 34% студенти і тільки 26% опитаних учасників освітнього процесу стверджують про те, що усі дисципліни повністю необхідні для майбутньої професійної діяльності.

Рис. 3. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з освітньо-професійної програми підготовки фахівців вашої спеціальності?»

Результати аналізу відповідей на питання «Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з освітньо-професійної програми підготовки фахівців вашої спеціальності?»  показали, що 11 % із опитаних студентів вважають, що ніякі навчальні дисципліни не потрібно вилучати із освітньої програми Комп’ютерні науки, 13% студентів не визначилися з цього приводу. 76 % студентів висловили свої пропозиції щодо вилучення ряд дисциплін із ОПП, зокрема таких як філософії, економіки, бізнес планування тощо.

Рис. 4. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи реалізовується за Вашою спеціальністю вільний вибір дисциплін циклу професійної підготовки?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи реалізовується за Вашою спеціальністю вільний вибір дисциплін циклу професійної підготовки?»  показали, що в більшій мірі в коледжі реалізується вільний вибір дисциплін циклу професійної підготовки за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (58%), частково реалізується – 32%, не реалізується  –  вважають 10% опитаних учасників освітнього процесу.  

Рис. 5. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикл професійної підготовки?»

Результати аналізу відповідей на питання «Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикл професійної підготовки?»  показали, що 14% респондентів  вважають, що ніякими навчальними дисциплінами не потрібно доповнити цикл професійної підготовки за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки. 11% опитаних студентів не визначилися із цього приводу. 75% вважають, що необхідно внести зміни в цикл професійної підготовки, зокрема звернути увагу на викладання таких дисциплін як англійська мова за професійним спрямуванням, технології комп’ютерного проектування, методи та системи штучного інтелекту тощо .

Рис. 6. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в освітньо-професійну програму Вашої спеціальності?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в освітньо-професійну програму Вашої спеціальності?»  показали, що 52% студентів вважають, що повністю достатнім  є обсяг практичної підготовки, закладений в освітню програму Комп’ютерні науки, не є достатнім вважають 36%,          такий обсяг є достатнім – 6% і не визначилися з цього приводу – 6%.

Рис. 7. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи порушується, на Вашу думку, логіка викладання дисциплін освітньо-професійної програми Вашої спеціальності?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи порушується, на Вашу думку, логіка викладання дисциплін освітньо-професійної програми Вашої спеціальності?»  свідчать про те, що 48% опитаних студентів вважають, що в коледжі не порушується логіка викладання дисциплін ОПП Комп’ютерні науки, не знають нічого з цього приводу – 29%, частково порушується вважають  12% і 11% опитаних студентів стверджують, що таки порушується.

Рис. 8. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін освітньо-професійної програми Вашої спеціальності? Якщо так, то наведіть приклади»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін освітньо-професійної програми Вашої спеціальності? Якщо так, то наведіть приклади»  показали, що 50% опитаних респондентів не зустрічалися із ситуацією дублювання змісту навчального матеріалу освітньої програми Комп’ютерні науки, 40% опитаним нічого не відомо з цього приводу і 10%, стверджують про те, що під час вивчення дисциплін вони зустрічалися із такими випадками, однак приклади не навели.

Рис. 9. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи співпали Ваші очікування щодо освітньо-професійної програми Вашої спеціальності з її реальним змістом? Якщо ні, то назвіть, які саме очікування не здійснились»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи співпали Ваші очікування щодо освітньо-професійної програми Вашої спеціальності з її реальним змістом? Якщо ні, то назвіть, які саме очікування не здійснились»  показали, що очікування студентів щодо ОПП спеціальності 122 Комп’ютерні науки співпали з її реальним змістом (57%),  не визначилися з цього приводу – 22%, частково співпали вважають 13% опитаних здобувачів освіти і 8% не назвали, які саме очікування не здійснилися.

Рис. 10. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи задоволені Ви методами навчання і викладання за Вашою освітньо-професійною програмою?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи задоволені Ви методами навчання і викладання за Вашою освітньо-професійною програмою?»  показали, що 64% опитаних студентів задоволені методами навчання і викладання за ОПП Комп’ютерні науки, яка відбувається в коледжі, частково задоволені – 35%, не задоволені – 1% опитаних респондентів.

Рис. 11. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи задоволені Ви підтримкою адміністрації коледжу у вирішенні проблем навчання?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи задоволені Ви підтримкою адміністрації коледжу у вирішенні проблем навчання?»  показали, що 79% опитаних студентів задоволені підтримкою адміністрації коледжу у вирішенні проблем навчання, частково задоволені – 17%, не задоволені – 4% учасників освітнього процесу.

Рис. 12. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь?»

Результати аналізу відповідей на питання «Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь?»  показали, що 70% опитаних студентів задоволені рівнем отриманих знань та вмінь, які вони отримують під час навчання в коледжі, частково задоволені – 23%, не задоволені – 7% опитаних респондентів.

Рис. 13. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Оцінювання знань відбувається прозоро та чесно?»

Результати аналізу відповідей на питання «Оцінювання знань відбувається прозоро та чесно?»  показали, що оцінювання знань в коледжі відбувається прозоро та чесно (66%), вважають, що в більшості так і в більшості ні – по 11%, і не прозоро та чесно – 12% опитаних студентів.

Рис. 14. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.?»

Результати аналізу відповідей на питання «Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.?»  показали, що 45% опитаних учасників освітнього процесу задоволені викладанням викладачами навчальних дисциплін із використанням сучасних педагогічних методів (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін.), частково задоволені – 29%, не задоволені – 26%.

Рис. 15. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Проходження виробничих та переддипломних практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок»

Результати аналізу відповідей на питання «Проходження виробничих та переддипломних практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок»  показали, що 70% студентів вважають, що проходження виробничих та переддипломних практик сприяє підвищенню знань та практичних навичок, не визначилися у своїй відповіді з цього приводу – 13%, частково сприяли  вважають 11%  респондентів і 6% стверджують про те, що взагалі різного виду практики не сприяють формуванню їхніх професійних знань та вмінь.

Рис. 16. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Я мав (ла) вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів коледжу»

Результати аналізу відповідей на питання «Я мав (ла) вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів коледжу»  показали, що 82% студентів вважають, що вони мають вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів коледжу, не мають – стверджують 12% респондентів і 6% – мають частково таку можливість.

Рис. 17. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання»

Результати аналізу відповідей на питання «Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання»  показали, що більшість студентів вважають те, що впродовж навчання їх регулярно опитували про якість змісту дисциплін та якість викладання (77%), частково опитували – 15% і 8% учасників освітнього процесу спеціальності 122 Комп’ютерні науки, за час свого навчання, не приймали участі у даному опитуванні.

Рис. 18. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ввести до освітнього процесу?»

Результати аналізу відповідей на питання «Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ввести до освітнього процесу?»  показали, що більшість студентів не визначилися щодо вибору дисциплін, які на їхню думку, необхідно ввести до освітнього процесу (53%), 17% опитаних вважають, що не потрібно взагалі нічого змінювати серед переліку навчальних дисциплін освітньої програми. 30% респондентів вважають, що необхідно все ж таки вивчати більше предметів професійного спрямування та  зокрема англійської мови.

Рис. 19. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Що, на Вашу думку, слід змінити в освітньо-професійній програмі для Вашої спеціальності?»

Результати аналізу відповідей на питання «Що, на Вашу думку, слід змінити в освітньо-професійній програмі для Вашої спеціальності?»  показали, що більшість студентів вважають, що не потрібно нічого змінювати в освітній програмі для спеціальності 122 Комп’ютерні науки (54%), 23 % – не визначилися з цього приводу, 6% – взагалі нічого не хочуть змінювати. Однак 17% опитаних учасників освітнього процесу вважають, що необхідно залишити тільки предмети професійного спрямування, більше практичних занять, оцінювання знань здійснювати з використанням сучасних інформаційних технологій тощо.

Дані проведеного аналізу дозволяють зробити ряд висновків щодо стану освітнього процесу ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного

університету «Львівська політехніка» та його покращення із підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні технології.

Більшість студентів, які брали участь в опитуванні, задоволені рівнем освітніх послуг отриманих в коледжі та відмітили достатній рівень підготовки педагогічних працівників нашого закладу освіти. Крім цього заслуговує уваги і те, що в коледжі враховується думка студентів щодо вибору навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки, щодо обсягу практичної підготовки, закладений в освітню програму Вашої спеціальності тощо. Важливою є думка і про задоволені вони методами навчання і викладання за обраною освітньою  програмою, оцінюванням знань, використанням викладачами сучасних педагогічних методів, підтримкою адміністрації коледжу у вирішенні проблем навчання тощо.

Наявність змістовних відповідей на відкриті питання є додатковим підтвердженням того, що в опитуванні взяли участь ті, хто мав чітко окреслену думку, позитивну чи негативну, й що більше, прагнув донести її до адміністрації шляхом відкритих відповідей.

Опитування студентів коледжу, як частина діяльності Ради з якості освітньої діяльності, дає об’єктивний матеріал для вдосконалення освітнього процесу, соціальних навичок і умінь та покращення управлінських процесів у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Copy link
Powered by Social Snap