Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Методичний семінар викладачів «Інноваційні реалії сучасної освіти»

 

Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість

В. Сухомлинський

23 лютого 2021 року в коледжі пройшов методичний семінар викладачів на тему «ІННОВАЦІЙНІ РЕАЛІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».

Мета: осмислення досвіду, визначення напрямів і перспектив співпраці, підвищення рівня професійної компетентності та творчої майстерності педагогів

Завдання: забезпечувати потреби розвитку коледжу, викладачів, студентів

Очікувані результати:

– системне використання набутого досвіду;

– створення творчої атмосфери та морально- психологічного клімату, в умовах яких посилюється мотивація творчості, ініціативність та успішність праці педагогів.

Розпочав методичний  захід із вступним словом директор коледжу, кандидат педагогічних наук  Камінський Б.Т.  Вітаючи всіх учасників семінару, він  відзначив  актуальність теми, адже сьогодні є надзвичайно важливим з’ясувати, на що саме потрібно звертати увагу викладачеві і як спрямовувати студентів на ефективну самостійну працю, щоб забезпечити відмінне вивчення дисциплін. В своєму виступі він зауважив, що для успішного функціонування  і якісного надання освітніх послуг викладачеві необхідно дбати про свій освітній рівень, підвищувати його, також треба знати свого потенційного абітурієнта,  оновлювати й удосконалювати матеріальну базу, активно розвивати співпрацю з роботодавцями,  та міжнародну співпрацю. Особливу ж увагу Камінський Б.Т. приділив питанню діджиталізації освітнього середовища, але нагадав, що завжди в центрі уваги кожного викладача має бути  студент.

Із ґрунтовними доповідями за  темою методичного семінару виступили викладачі коледжу:

 • Петрик Г.П. Інноваційні методи навчання: новітнє в освітній практиці.
 • Шумлянська Н. Б. Змішаний освітній процес: очна та дистанційна  форми.
 • Чиженьков М. В.  Використання хмарних сервісів в освіті
 • Вовк О. А. Викладання спецдисциплін дистанційно: переваги і недоліки.
 • Стечкевич Л.К.  Дистанційне навчання: переваги та недоліки.
 • Смук М.Б.   Забезпечення об’єктивного оцінювання в умовах дистанційного навчання.
 • Кісіль М.М. Методи ефективної взаємодії учасників дистанційного навчання на платформі Classtime.
 • Хмеляр Т.М.  Таймменеджмент – мистецтво керувати часом.

Ці доповіді буде розміщено у Збірнику, до якого ввійдуть також  роботи інших викладачів, а саме:

 • Мудракова Л.Е. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі
 • Терлецька Л.О.    Сучасні технології в освіті.
 • Людкевич У. І. Шляхи удосконалення дистанційного навчання
 • Пліш В. М.   Використання мобільних додатків в освітньому процесі

Заступник директора з навчальної роботи Шумлянський В.О. подякував  усім учасникам методичного семінару за підготовлені цікаві та обґрунтовані доповіді, в яких було порушено актуальні питання сьогодення, зокрема, викладачі поділились власним досвідом щодо роботи в умовах тотального карантину, коли дистанційне навчання стало основним  в наданні освітніх послуг і тепер вимагає удосконалення й різноманітності форм та методів . 

Педагогічна активність викладачів була відзначена сертифікатами. 

 

Copy link
Powered by Social Snap