Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Комп’ютерні науки

Освітня концепція спеціальності полягає в підготовці фахівців для обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Майбутні фахівці опановують мови програмування, сучасні системи обробки інформації, технологію розробки програмного забезпечення, технологію комп’ютерних мереж, комп’ютерну графіку.

Основними завданнями професійної діяльності фахівця є:

 • обслуговування програмних систем і комплексів;
 • розробка програмного забезпечення з використанням алгоритмічних мов;
 • збір і аналіз вхідних даних для проектування програмного забезпечення;
 • розробка алгоритмів розв’язання задач у відповідності з існуючим технічним завданням;
 • використання сервісів Інтернет і Веб – технологій при реалізації розподілених інформаційних систем;
 • інсталяція програм і програмних систем, налаштування і обслуговування програмно-апаратних засобів;
 • використання стандартів і методів контролю якості програмної документації.

Випускники спеціальності працюють  на посадах:

 • тестувальник програмного забезпечення (Test Engineer/QA/TA);
 • розробник програмного забезпечення (Software development);
 • веб-розробник (Web developer)
 • архітектор бази даних (Database architect)
 • системний адміністратор (System administrator)
 • менеджер ІТ-проекту (IT project manager);
 • фахівця з монтажу та ремонту комп’ютерної техніки.

Випускники коледжу мають право продовжити навчання за скороченим терміном навчання в Національному університеті «Львівська політехніка» на спеціальностях:

 • інженерія програмного забезпечення;
 • комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • системний аналіз;
 • комп’ютерна інженерія;
 • кібербезпека.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій впливає на ринок праці. Основою стає більш гнучка форма організації професійного навчання, яка забезпечується з допомогою дуальної освіти. Це дозволяє формувати знання та вміння студентів безпосередньо на підприємстві. Саме завдяки принципам дуальної освіти, практичні навики ІТ-спеціалістів відповідають потребам ринку праці та затребувані роботодавцями.

Copy link
Powered by Social Snap