Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Участь Куровської Л.М. у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика»

21 жовтня 2022 року,  Любов Миколаївна Куровська, заступник директора з виховної роботи, взяла участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика», яка проводилась науково-методичним центром ВФПО спільно з Національною академією педагогічних наук України.

Конференція проводилася відповідно до переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік (лист ІМЗО від 12.01.2022 №221/10-28 «Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік»).

Метою конференції було обговорення сучасного стану та подальшої трансформації фахової передвищої освіти для забезпечення якісної професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах реформування освітньої діяльності в Україні, викликів сучасного суспільства, зокрема  місце фахової передвищої освіти у вітчизняній освітянській системі та перспективи її розвитку,  забезпечення якості професійної освіти в Україні в контексті євроінтеграції та умовах воєнного стану,  інтеграція науки і освіти – інтелектуалізація фахової передвищої і професійної освіти,  інноваційна педагогічна діяльність і професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти тощо.

Copy link
Powered by Social Snap