Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Лабораторія інтерактивних технологій

Лабораторія забезпечує вивчення дисциплін :

  1. Бази даних.
  2. Системне програмування.
  3. Мережні операційні системи.

Студенти навчаються:

  1. Створювати бази даних MySQL, MongoDB, Neo4j.
  2. Встановлювати та адмініструвати операційні системи.
  3. Здійснити вибір, встановлювати та налагоджувати необхідне програмне забезпеченя.
  4. Основам візуального програмування, особливостям програмування в різних середовищах.
  5. Працювати з інформаційними ресурсами Internet.
Copy link
Powered by Social Snap