Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Цебенко Оксана Зіновіївна

Викладач іноземних мов

oksana.tsebenko@itcollege.lviv.ua

Кабінет 302

Наукові інтереси

Методика викладання граматики англійської мови, питання лексичної семантики та полісемії, міжкультурна комунікація, питання словотвору технічної термінології

Викладаю навчальні дисципліни “Іноземна мова” та “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Публікації

Підручники, навчальні посібники, монографії

 1. Цебенко О.З., Ляшенко В.Е. Інформаційні технології : навч. посіб. МОН України; ЛК ДУТ. Львів, 2013. 48с.
 2. Цебенко О.З., Ляшенко В.Е. Інформаційні технології : підручник. Івано-Франківськ : НАІР, 2016. 64с.
 3.  Ляшенко В.Е., Цебенко О.З. Вивчай англійську мову : навч. посіб. КТКТ НУ ЛП. Львів, 2020. 73с.

Науково-популярні, консультаційні та дискусійні публікації

 1. Deshchynskyy Yu. , Khavalko V., Khudyy A. , Tsebenko O. Using the Internet resources in learning English // Věda a vznik – 2015: мateriály  ХІ  Mezinarodni vedecko-prakticka conf., 22-30 prosincu 2015 roku. Dil 15: Matematika. Fyzika.  Moderní informační technologie. Praha: Publishing House «Education and Science s.r.o», 2015. S.31- 37.
 2. Цебенко О.З.  Професійно-педагогічна культура викладача як засіб впливу на якість освіти = Professional  and Pedagogical Culture of the Teacher as  Means of Influence on the Quality of Education // Інноваційна культура викладача: матеріали  наук.-практ. конф. : зб. доп.,  11жовтня 2017 /  Техн. коледж  НУ « ЛП». Львів,  2017. С.4-7.
 3. Ляшенко В.Е., Цебенко О.З. Англійська мова для повсякденного спілкування:  посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2015.- 88с.
 4.  Ляшенко В.Е., Цебенко О.З. Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях і освіті : збірник матеріалів   VIII наук. конф., 24 – 25 лист. Київ:  ДУІКТ, 2011. С.80 -81.
 5. Цебенко О.З. Роздуми відносно класифікації та застосування методів інтерактивного навчання в освітньому процесі // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали  ХХІV Всеукраїнської наук.- практ.  інтернет-конф., 18 трав. 2018 р..: зб.наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 43. С.
 6. Маніта В.І., Кащук В Д., Цебенко О.З. Технолого-методичний формат інтерактивного освітнього процесу: сутнісно-змістовний аспект //  Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: матеріали Другої Всеукраїнської наук.-практ. конф. (з іноземною участю), 31 жовтня-1 листопада 2019р. : зб. наук. праць.  Кривий Ріг, 2019. Том 1. С. 156-163.
 7. Підкуймуха Т., Сидорів О., Цебенко О. Аналіз показників якості послуг мобільного зв’язку // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної  наук.-практ. інтернет- конф., 31 січня 2020р. : зб. наук. праць.   Переяслав, 2020. Вип. 55. С.  54 – 56.
 8. Підкуймуха Т., Сидорів О., Цебенко О. Тенденції розвитку сфери телекомунікацій // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної  наук.-практ. інтернет- конф., 31 січня 2020р. : зб. наук. праць.   Переяслав, 2020. Вип. 55. С.  56 – 59.
 9. Оксана Юнак, Оксана Цебенко, Остап Юнак. Компоненти мережі TELEGRAM OPEN NETWORK (TON) // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 31 бер. 2020 р..: зб.наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 57. С.318-320.
 10. Оксана Юнак, Оксана Цебенко, Остап Юнак. TON BLOCKCHAIN – компонент мережі TELEGRAM OPEN NETWORK // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали  Всеукраїнської наук.- практ.  інтернет-конф., 18 бер. 2020 р.: зб.наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 59. С.102-103.

Основна освіта:

Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, факультет іноземних мов

Диплом спеціаліста з відзнакою / cпеціальність “Англійська та німецька мови”

Додаткова педагогічна освіта:

Онлайн-семінар “Цифрові інструменти Google для вищої освіти”

Онлайн-курс “Про дистанційний та змішаний формати навчання” для педагогів та керівників шкіл

Онлайн-курс “Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії”

Майстер-класи

Oxford University Press

“Shaping learners now and for the future”

“Teacher well-being”

Видавництво Pearson

“Технології Web-квесту”

Вебінари/ Oxford Professional Development Webinars

“Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams”

“Gamification in the ELT Classroоm”

“Practical Advice on Teaching English Pronunciation for a Global World”

Нагороди

2015 Грамота за сумлінну працю, вагомий особистий внесок в організацію навчального процесу, що сприяє якісній підготовці фахівців у галузі телекомунікацій. Департамент освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації

2018 Грамота за ІI-e місце в обласному творчому конкурсі з іноземних мов. Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Львівської області.

2019 Грамота за І-e місце в обласному творчому конкурсі з іноземних мов. Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Львівської області

Copy link
Powered by Social Snap