Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Результати опитування роботодавців щодо оцінювання якості підготовки фахівців у ІТ коледжі Львівської політехніки 2022/2023 н.р.

Опитування роботодавців щодо оцінювання якості підготовки фахівців у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти закладу освіти.

Дане опитування дає можливість відповісти на запитання щодо якості підготовки фахівців, котрі працюють чи працювали в певній організації. Такий зворотній зв’язок дозволить максимально підготувати випускників ІТ коледжу Львівської політехніки до потреб ринку, а висловлені працедавцями пропозицій будуть враховані при розробці та перегляді освітньо-професійних програм в цілому.

Опитування проводилися на підприємствах (організаціях/установах), де здобувачі освіти проходять виробничу, технологічну, а згодом і переддипломну практики за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки, зокрема це – ТзОВ «Телком», ТзОВ «Астра-Львів», ПП НВПП «Спаринг-Віст-Центр», Західноукраїнським Центром «Медсервіс», ПП «Системи резервного електроживлення «Посейдон» тощо.

 Отже, зосередимося на змістовному аналізі результатів анкетування.

Насамперед проаналізуємо наскільки підприємства/установи зацікавлені в прийомі на роботу випускників ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»?

Рис. 1.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи зацікавлені організації в прийомі на роботу випускників коледжу?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи зацікавлені організації в прийомі на роботу випускників коледжу?»  показали, що працедавці 100% зацікавлені у працевлаштуванні випускників коледжу.

Оцінювання знань та навичок здобувачів освіти та випускників ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» за п’ятибальною шкалою.

Зокрема

Рис. 2.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Рівень базових (професійних) знань і навичок»

Результати аналізу відповідей на питання «Рівень базових (професійних) знань і навичок»  показали, що 80% опитаних працедавців вважають, що вони рівень теоретичних знань і практичних навичок в коледжі є на достатньому рівні, 20% вважають, що  на високому рівні.

Рис. 3.  – Кількість варіантів відповідей на питання: «Креативне мислення, інноваційність»

Результати аналізу відповідей на питання «Креативне мислення, інноваційність»  показали, що 60% респондентів вважають, що здобувачі освіти в ІТ коледжі володіють креативним мисленням та інноваційністю (за 5-ти бальною системою оцінюється на 4).

Рис. 4. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Здатність працювати в колективі, комунікабельність»

Результати аналізу відповідей на питання «Здатність працювати в колективі, комунікабельність»  показують, що порівну 40% опитаних респондентів вважають, що студенти ІТ коледжу Львівської політехніки є комунікабельними та здатні працювати як на високому рівні, так і достатньому. І тільки 20% опитаних вважають, що на низькому рівні.

Рис. 5. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Організація робочого часу, самодисципліна»

Результати аналізу відповідей на питання «Організація робочого часу, самодисципліна»  показали, що вміння учасників освітнього процесу організувати свій  робочий час та самодисципліну оцінюється на найвищому рівні (33%),  27%  як на «4» бали, 20%  як на «3», 13%  як  на «2» і 7% як на «1» бал.

Рис. 6. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці»

Результати аналізу відповідей на питання «Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці»  показали, що студенти коледжу на достатньому рівні вміють презентувати себе та результати своєї праці (40%), на середньому рівні теж 40% і 20% опитаних працедавців вважають, що на високому рівні.

Рис. 7. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Націленість на карєрне зростання»

Результати аналізу відповідей на питання «Націленість на кар’єрне зростання»  показали, що 40% опитаних респондентів вважають, що  на достатньому та середньому рівні студенти коледжу націлені на кар’єрне зростання та професійний розвиток, 20% – на високому рівні.

Рис. 8. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Гнучкість та адаптивність»

Результати аналізу відповідей на питання «Гнучкість та адаптивність»  показали, що саме така характеристика здобувачів освіти коледжу є на середньому рівні (80%), 20% – на достатньому рівні.

Рис. 9. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями»

Результати аналізу відповідей на питання «Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями»  показали, що 33% респондентів  вважають, що студенти ІТ коледжу Львівської політехніки на високому рівні володіють інформаційними та комунікаційними технологіями, на достатньому рівні – 27%, на середньому рівні – 20%, на низькому рівні – 13%, на дуже низькому рівні – 7%.

Рис. 10. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців за ОПП Комп’ютерні науки є актуальною і необхідною?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців за ОПП Комп’ютерні науки є актуальною і необхідною?»  показали, що найбільше, що 100% підготовка студентів в коледжі за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки є актуальною та необхідною.

Рис. 11. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи забезпечує ОПП Компютерні науки формування компетентностей?»

Результати аналізу відповідей на питання «Чи забезпечує ОПП Компютерні науки формування компетентностей?»  свідчать про те, що 80% опитаних роботодавців вважають, що освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки в коледжі частково формують компетентності, 20% стверджують, що так.

Рис. 12. – Кількість варіантів відповідей на питання: «Проходження практики на підприємстві»

                   Результати аналізу відповідей на питання «Проходження практики на підприємстві»  показали, що 100% опитаних респондентів  зацікавлені надати можливість для проходження виробничої практики  на базі свого  підприємства (установи/ організації) здобувачам освіти  коледжу за освітньо- професійною програмою Комп’ютерні науки з метою подальшого працевлаштування.

 

Дані проведеного аналізу дозволяють зробити ряд висновків щодо оцінювання якості підготовки фахівців у  ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

У своїх коментарях та побажаннях опитані представники підприємств (установ/організацій)  відзначили те, що базовий рівень підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки – добрий, однак пропонують більше уваги приділяти формуванню у випускників практичних навиків в напрямку прикладного системного  програмування,  ремонту комп’ютерної та оргтехніки тощо.

Опитування роботодавців, як частина діяльності Ради з якості освітньої діяльності, дає об’єктивний матеріал для визначення наскільки ефективними  у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» створені умови для формування у майбутніх фахівців професійних компетентностей під час освітнього процесу, для того, щоб бути конкуренто спроможним на ринку праці в умовах сьогодення.

Copy link
Powered by Social Snap