Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Послуги з розподілу електричної енергії, у тому числі з компенсації перетікань реактивної електричної енергії

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-26-005421-c

Обґрунтування

      Законом України від 25.12.2015, № 922-VIII «Про публічні закупівлі» зі змінами (далі – Закон № 922-VIII) встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад, Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 , № 2019-VIII зі змінами (далі – Закон № 2019-VIII) та Правилами роздрібного ринку електричної енергії зі змінами (далі – ПРРЕЕ), які затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 року, визначено правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулюють відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Відповідно до частини 10 статті 3 Закону № 922-VIII, – забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. Статтею 13 Закону № 922-VIII встановлено види процедур закупівель, які може застосовувати замовник, зокрема відкриті торги, конкурентний діалог, торги з обмеженою участю, переговорна процедура закупівлі.
Пунктом 1.2.1. ПРРЕЕ встановлено, що на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку.
Відповідно до п. 2.1.1. ПРРЕЕ результатом розподілу (передачі) електричної енергії на роздрібному ринку є забезпечення можливості отримання відповідним суб’єктом роздрібного ринку електричної енергії необхідного обсягу електричної енергії та рівня електричної потужності із забезпеченням параметрів якості електропостачання, які відповідають установленим стандартам, та категорії надійності електрозабезпечення відповідно до договору в точках приєднання електроустановок учасників роздрібного ринку. Відповідно до договорів про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що укладаються зі споживачем та електропостачальником відповідно до ПРРЕЕ, оператор системи передачі згідно з Кодексом системи передачі та оператори систем розподілу згідно з Кодексом систем розподілу здійснюють, відповідно, передачу та розподіл електричної енергії на роздрібному ринку в точку розподілу до електроустановки споживача на території діяльності відповідного оператора системи.
Згідно п. 1.1.2 ПРРЕЕ перетікання реактивної електричної енергії – складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії, створює додаткове завантаження обладнання електричної мережі та впливає на показники якості активної електричної енергії (рівні напруг).
Пунктом 4.33 ПРРЕЕ передбачено, що споживачі, які відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, зобов’язані здійснювати розрахунки за перетікання реактивної електричної енергії, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії на поточний рахунок оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживачів, відповідно до умов договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл (передачу) електричної енергії.
Відповідно до Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018 № 87 Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії у Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій  Національного університету «Львівська політехніка» виникає обов’язок здійснювати розрахунки також за перетікання реактивної електричної енергії.
Враховуючи, що об’єкти (електроустановки) Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій  Національного університету «Львівська політехніка» приєднані до електричних мереж оператора системи розподілу – ПрАТ «Львівобленерго», існує потреба здійснити закупівлю відповідних послуг.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
Статтею 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що передача та розподіл електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами є сферою діяльності суб’єктів природних монополій.
Відповідно до статті 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012р. № 874р. «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» затверджено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб’єктів природних монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні монополії». До Зведеного переліку включаються суб’єкти господарювання (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій.
На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України розміщено зведений перелік суб’єктів природних монополій, згідно якого ПрАТ «Львівобленерго», є суб’єктом природної монополії в сфері розподілу електричної енергії на території Львівської області.
Відповідна інформація міститься також у реєстрі суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики розміщеному на офіційному веб-сайті Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Згідно ч. 2 ст. 13 Закону № 922-VIII – як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті цього Закону № 922-VIII, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі.
Відповідно до ч.1. ст. 40 Закону № 922-VIII – Переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» пункт 2 частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”: 2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником.

Тарифи ПрАТ «Львівобленерго» на послуги з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 17.12.2021р. №2601 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання») https://www.loe.lviv.ua/ua/rozpodil_taryfy

Розмір бюджетного призначення

  Розмір бюджетного призначення на закупівлю товар Електрична енергія по коду ДК 021:2015 65310000-9 «Розподіл електричної енергії» відповідно Кошторису на 2022 рік 127144,00 грн. з ПДВ. Кількість: 92000 кВт/год.,92000 кіловар.

Copy link
Powered by Social Snap