Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Охремчук Наталія Леонідівна

Викладач

nataliia.okhremchuk@itcollege.lviv.ua

Кабінет 313, 404

Профіль у фейсбук www.facebook.com

Дисципліни «фізика», «фізика і астрономія», «теорія електричних і магнітних кіл».

Викладач «спеціаліст першої категорії»

Стаж роботи 10 років, з них 5 років – викладач фізики.

Окрім того викладала: вступ в спеціальність, технічну електродинаміку , моделювання електричних схем, технології. 

Освіта:

У 2005 р закінчила Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій за спеціальністю «Монтаж, обслуговування і ремонт обладнання багатоканального електрозв’язку» та здобула кваліфікацію техніка електрозв’язку .

У 2009 р закінчила Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій і

отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» та

здобула кваліфікацію інженер в галузі електроніки та телекомунікацій.

У 2011 р. закінчила психолого-педагогічне відділення Дослідницького

центру МОН молоді та спорту України при Національному університеті

«Львівська політехніка» » та здобула кваліфікацію «викладач фізики». 

Курси підвищення кваліфікації: 

1.Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, свідоцтво СП 35830447/1065-18 за напрямом «Особистісне професійне зростання педагогічних працівників коледжів та технікумів» від 15.06.2018 р., 7 кредитів ЄКТС (210 год.)

2.Центр інноваційних освітніх технологій Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», сертифікат СТ № 02071010/00548-20 за програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в роботі викладача» від 28.02.2020 p., 1 кредит ЄКТС (30 год.)

3.Центр інноваційних освітніх технологій Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», сертифікат СТ № 02071010/02766-21 за програмою “Педагогічна майстерність вчителя (викладача)» від 03.03.2021 р., 1 кредит ЄКТС (30 год.)

4.Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, свідоцтво 22 ПК 02125295/002578-22 за програмою “Сучасні методи, технології та підходи у фаховій передвищій освіті” від 31.01.2022 р., 1 кредит ЄКТС (30 год.)

Публікації

1.Структура системи спілкування студент-ЕОМ з використанням штучного інтелекту при вивченні дисциплін телекомунікаційного спрямування

2.Використання веб-сервісів для хостингу проектів (систем контролю версій) та їх спільної розробки як засобів інтерактивного навчання методом проектів

3.Використання систем моделювання мереж зв’язку

4.Перетворення зображення фрактальної структури типу «Фрактальний пил» (Множина Кантора) в рандомізовану систему ітераційних функцій

Розробки відкритих занять

1) З навчальної дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» https://docs.google.com/presentation/d/1VeY57FglxLmDRMgWSJY9PhB8DvslFz49/edit#slide=id.p1

2) З навчальної дисципліни «Фізика»

https://docs.google.com/document/d/1S_h3-1OwaIA7WGBieUCsilUEwNmiQqWP/edit

Нагорода

1.За підготовку і проведення науково-пошукової конференції на тему: «Фізика і новітні тенденції розвитку телекомунікаційних систем» серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Львівської області.

Copy link
Powered by Social Snap