Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Оновлення лабораторії мікропроцесорної техніки та мікроконтролерів

З метою підсилення матеріальної бази лабораторії мікропроцесорної техніки та мікроконтролерів закуплено схемотехнічне обладнання для проектування пристроїв на базі мікроконтролера STM32F103C8R6.
Це обладнання дасть можливість оновити 12 лабораторних робіт. Студенти зможуть програмувати мікроконтролери, відлагоджувати програми не тільки в симуляторі, але й бачити результати їх виконання на реальних пристроях.

Copy link
Powered by Social Snap