Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури закупівлі «Послуги з відведення стічних вод»

1. Замовник:

1.1.Найменування: Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

1.2. Код за ЄДРПОУ 44444751.

1.3. Місцезнаходження. Україна, 79051, м. Львів, вул. Володимира Великого, 12.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail: Економіст II категорії  Блажкевич Ольга Андріївна тел(032)263-25-44.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі – послуги з водовідведення стічних вод і дощових стоків по коду ДК 021:2015 «90430000-0 Послуги з відведення стічних вод».

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг, місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: у кількості 5938 куб.м 79053 м. Львів, вул. Володимира Великого, 12,вул. Володимира Великого, 33, вул. Пулюя, 33.

2.3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2022 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал».

3.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03348471

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи: 79017, м. Львів, вул. Зелена, 64, тел. (032) 275-34-39.

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до абз.4 п. 2 ч. 2 cт. 40 –  «переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником».

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі:

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі). Відповідно до ст.1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазначає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012р. №874р. «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» затверджено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб’єктів природних монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні монополії». До Зведеного переліку включаються суб’єкти господарювання (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій.

           На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України розміщено зведений перелік суб’єктів природних монополій, станом на 30.11.2021, яке опубліковане 20 грудня 2021 року о 17:20, згідно якого Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал», є суб’єктом природної монополії в сфері централізованого водовідведення на території Львівської області.

           Згідно абз.4 п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі «якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником».

Тарифи : https://lvivvodokanal.com.ua/businesses/rates/

    Розмір бюджетного призначення на закупівлю по коду ДК 021:2015 «90430000-0 Послуги з відведення стічних вод» 51019,30 грн. з ПДВ відповідно Кошторису на 2022 рік.

Залишити відповідь

Copy link
Powered by Social Snap