Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Маніта Василь Іванович

Викладач

Кандидат історичних наук

Доцент

vasyl.manita@itcollege.lviv.ua

науковий пошук з проблематики докторської дисертації “Шляхи формування морально-політичного потенціалу населення прикордонних республік та військ Західних прикордонних округів 1921 -1941 рр.”

Історія України, Соціологія, Політологія, Культурологія

Наукові фахові видання України

 1. Маніта В. І., Маніта О.В., Кащук В.Д.   Досвід впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес для вдосконалення професійної культури фахівців телекомунікацій // Професійна освіта: проблеми і перспективи.  2016.  Вип. 10.  С. 122-126. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2016_10_24. 

Науково-популярні, консультаційні та дискусійні публікації

 1. Маніта В. І., Мурін О.С., Походжай С.І. Взаємодії соціальної та технічної компоненти інтелектуальної мережі  // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної  наук.-практ. інтернет-конф., 20 грудня 2019р. : зб. наук. праць.   Переяслав, 2019.  Вип. 54. С.  281-284. 
 2. Маніта В.І., Кащук В. Д. Комп’ютеризація  – засіб  інноваційності  навчального процесу // Європейський  вимір  відкритої  освіти: матеріали   Всеукраїнської    наук.-практ.  конф.  , 28 квіт. 2016 р.   Київ, 2016. 10 с. DOI: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1IV05rODNFUU05ZVk/view
 3. Маніта В.  Ноологічний підхід до застосування інноваційних технологій  у вивченні суспільних наук // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали  Міжнародної наук.-практ.  інтернет-конф.  , 20 липня 2016 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 4. С.125-133. DOI:  http://files.humanitarica.webnode.com.ua/200000072-6d6b46f645/Gumanitarika_4.pdf
 4. Маніта В. Основні напрями впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес для його інноваційності // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наук.-практ.  інтернет-конф., 20-21 травня 2016 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 23. С.109- 113. DOI: http://files.rmuphdpu.webnode.com.ua/200000448-5e9725f94a/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2023.pdf
 5. Маніта В. Інформаційне освітнє середовище: система забезпечення в закладі професійної освіти // Профтехосвіта. 2018. №5 (113). С.8-15.
 6. Маніта В., Мельник М. Гуманістична спрямованість педагогічної майстерності за В.О. Сухомлинським // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 17 лист. 2018 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 46. С. 249- 253.
 7. Маніта В. І. Сутнісні аспекти модернізації освітнього процесу студентів шляхом застосування інноваційних технологій // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 25-  26 квітня 2018 р. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018.Т. 1 . С.327 – 333. 
 8. Маніта В. І. Гуманістична спрямованість педагогічної майстерності за В.О. Сухомлинським // Випереджаючи час: до 100- річчя дня народження В. Сухомлинського: зб. матеріалів регіон. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2018. Львів. С.70-71.
 9. Маніта В., Маніта О., Кащук В. Технологічні аспекти інформатизації навчального процесу у коледжі // Тенденції та перспективи розвитку науки і  освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наук.-практ.  інтернет-конф., 3 -4 черв. 2016 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 14. С. 294- 301.
 10. Кащук В. Д., Маніта В.І. Технолого-методичний формат інтерактивності пізнавального процесу // Тенденції та перспективи розвитку науки і  освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наук.-практ.  інтернет-конф., 31 трав. 2019 р.: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 240- 245.
 11. Маніта В.І., Кащук В. Д. ,Мельник М. Роздуми щодо вимог, алгоритму й тенденцій сучасного освітнього процесу // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку:матеріали Всеукраїнської наук.-практ.інтернет-конф., 18 верес. 2019 р.: зб.наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 53. С.84- 88.
 12. Маніта В. І., Мурін О.С., Кащук В.Д.   Основні сегменти інформаційного забезпечення освітнього процесу  //  Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства. : матеріали Міжнародної наук.-техн.  конф., 17 груд. 2019.: зб. наук.  праць. Київ, 2019. С. 85-88. 
 13. Маніта В. І., Томків Р.В., Кащук В.Д. Змістовно-просторові сегменти впровадження інформаційних технологій в освітній процес// Сучасний рух науки: матеріали ІX Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 грудня 2019 р.:зб. наук. праць. Дніпро, 2019. Т. 2. С. 420-429.
 14. Залога О.В., Шило І.Я., Маніта В. І. Досвід впровадження ігрових методів навчання на заняттях з української мови // Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства. : матеріали Міжнародної наук.-техн. конф., 17 груд. 2019.: зб. наук. праць. Київ, 2019. С. 68-72.

Маніта Василь Іванович, українець, 20.03.1947 року народження, освіта вища-педагогічна (викладач суспільних наук), полковник у відставці, кандидат історичних наук, доцент, завідувач навчально-методичним кабінетом Львівського коледжу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Народився в сім’ї селян Рівненської області і за період з 1954 по 2009 рр. здобув ґрунтовну різносторонню освіту та накопичив значний досвід виробничої, організаторської, навчально-виховної, методичної та наукової діяльності у різноманітних сферах суспільного життя.

Освітній та фаховий рівень: закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (хімічний факультет денної форми навчання) за фахом інженер-хімік-технолог; Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв’язку (екстерном); ВПА ім. Леніна (заочно) педагогічний факультет (викладач суспільних наук).

Науковий рівень: навчався в ад’юнктурі (заочно) при ВПА ім.Леніна, успішно захистив дисертацію і отримав вчену ступінь кандидата історичних наук (1987р.). У 1989р. отримав вчене звання доцента. Продовжує науковий пошук з проблематики докторської дисертації “Шляхи формування морально-політичного потенціалу населення прикордонних республік та військ Західних прикордонних округів 1921 -1941 рр.”. Є автором більш як 30 наукових праць з проблем військової історії, навчально-виховної роботи, громадського виховання тощо.

Розроблені навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін: Історія України; Соціологія, Політологія, Культурологія.

Розроблений навчально-методичний посібник на тему : «Навчально-методичній роботі – високу ефективність». Посібник з виховної роботи.

Copy link
Powered by Social Snap