Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Литвин Ірина Іванівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Електронна пошта:   iryna.lytvyn@itcollege.lviv.ua

Дисципліни, які викладає:  математика, вища математика, теорія ймовірності та математична статистика

Публікації:  

Посібник “Вища математика”, Львів, Глобус, 2002                    

Посібник “Вища математика”, Київ, ЦУЛ,  2009

Підручник “Інформатика: теоретичні основи і практикум”, Львів, Ноий  Світ-2000, 2004

Статті (за останні роки)

 1. Гачкевич А. Варианты математического моделирования и определения теплового состояния металлических пластин при сварке / А.Гачкевич, И. Лытвын, А. Марынович, И. Махоркин, М. Махоркин // Manufacturing processes. Actual problems. Vol. 2. Modelling and optimization of manufacturing processes / Ed. by: M. Gajek, O. Hachkevych, A. Stanik-Besler / Studia i monigrafie (Modelling and optimization of manufacturing processes), Opole 2016.  Glava 6. S. 99–110.
 2. ГаекМ. Моделирование теплового состояния тонких пластин при сварке прямолинейным швом/ М. Гаек, И. Лытвын, И. Махоркин, М. Махоркин, А. Станик-Бэслер // Manufacturing processes. Actual problems. Vol. 2. Modelling and optimization of manufacturing processes / Ed. by: M. Gajek, O. Hachkevych, A. Stanik-Besler / Studia i monigrafie (Modelling and optimization of manufacturing processes), Opole 2016. Glava 7. S. 111–122
 3. HachkevychO., Lytvyn I., Mahorkin I., Mahorkin M, Marynowicz A. Model matematyczny efektywnego źródła ciepła dla opisu i wyznaczania stanu cieplnego tarcz metalowych przy spawaniu// Międzynarodowe seminarium naukowe «Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2016», Opole 15 grudnia 2016: materiały.  – Opole,  2016. – S. 52 –55.
 4. Gajek M., Lytvyn I., Mahorkin I., Mahorkin M., Stanik-Besler A. Wariant modelowania matematycznego i wyznaczania stanu cieplnego metalowych cienkich tarcz przy połączeniu prostoliniową spoiną // Międzynarodowe seminarium naukowe «Optymalizacja struktur procesów wytwórczych – 2016», Opole 15 grudnia 2016: materiały.  – Opole,  2016. – S. 54 –53.
 5. Махоркін І.М. Аналітично-чисельне визначення термопружного стану транстропного термочутливого тіла простої геометрії / І.М. Махоркін, М.І Махоркін, І.І. Литвин// Математичні проблеми технічної механіки – 2016: Матеріали міжна­родної наукової конференції. – Дніпродзержинськ-Дніпропетровськ, 2016. – Т.1. – С. 42–75.

Біографія

Народилася 21.10  1949 р.

!971  – закінчила  механіко-математичний факультет у Львівському ордена Леніна державний університеті ім.. Ів.Франка.

1975  -закінчила очну    аспірантуру в Інституті прикладних проблем математики та механіки АН УРСР.

Працювала викладачем математики в СШ № 26 та ПТУ №20 м. Львова, молодшим науковим працівником в ІППММ  АН УРСР. У 1982 року отримала  посаду викладача математики у Львівському електротехнікумі зв’язку де працюю  і зараз.

Нагороди

Подяки:

 • від Львівської обласної державної адміністрації;
 • від ректора  Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;
 • від обласного методичного об’єднання викладачів математики вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;
 • від обласного методичного об’єднання викладачів інформатики вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

Методична робота:

 В  2020, 2021, 2022  роках проходила курси підвищення кваліфікації в Центрі інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Є членом обласного методичного об’єднання викладачів математики вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

Створила  навчально-методичні комплекси з дисциплін Вища математика, Теорія ймовірності та МС, Інформатика.

Методичні розробки:

 • Особливості професійної підготовки студентів з особливими потребами   ,
 • Теорія ймовірності та математична статистика,конспект лекцій
 • Вища математика, практикум (для груп ЗІ)
 • Вища математика, практикум (для груп ОК)
 • Інформатика, методичні вказівки до самостійної роботи студентів                                      
 • Вища математика, методичні вказівки до самостійної роботи студентів
 • Опорні конспекти з дисципліни “Вища математика”
 • Pascal  в “хмаринках” (опорні конспекти)
 • Презентації занять  (Комплексні числа, Елементи вищої алгебри, пряма на    площині, криві ІІ-го порядку, Призма, Піраміда, Конус, Циліндр)
 • Сценарії виховних заходів
Copy link
Powered by Social Snap