Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Лабораторія периферійних пристроїв

Лабораторія забезпечує вивчення дисциплін :

 1. Організація баз даних.
 2. Периферійні пристрої.
 3. Архітектура комп’ютерів.
 4. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж.

Студенти навчаються:

 1. Ознайомлюватися з описами та досліджувати технічні характеристики периферійних пристроїв.
 2. Застосовувати методику проектування інформаційних систем.
 3. Створювати програмне забезпечення інформаційних систем з використанням СУБД, використовувати мову SQL, мінімально адмініструвати важковагові СУД.
 4. Методикам встановлення нового апаратного забезпечення в операційній системі Microsoft Windows XP.
 5. Методикам роботи з груповими політиками ОС WINDOWS та роботою з програмою gpedit.msc.
 6. Навиками використання фаєрволів та антивірусних програм.
 7. Методикам оптимізації роботи ОС Windows для збільшення її продуктивності.
 8. Основнимпринципаморганізаціїз’єднаннятипукомп’ютер-комп’ютер за допомогоюпрограмиSoftPhone.
 9. Здійснювати моніторинг комп’ютерних систем.
 10. Ознайомленняз графічним інтерфейсом користувача та з кожнимз елементівосновногоприкладного екранаNetCracker.
 11. Освоювати систему дистанційного обслуговування WEB-банкінг.
 12. Принципам об’єднання комп’ютерів в локальну мережу типу Ethernet.
 13. Налаштувувати рівні безпеки сучасних браузерів – Chrome, IE, Mozilla Firefox, Opera та ін.
 14. Використовувати системне та прикладне програмне забезпечення для організації сумісної роботи в бездротовій мережі.
 15. Налаштовувати параметрів мережевих адаптерів та створювати, використовувати спільні мережеві ресурси.
 16. Підключати до Інтернету та використовувати прикладне програмне забезпечення для завантаження файлів з Інтернету по протоколу BitTorrent.
Copy link
Powered by Social Snap